Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Dział Usług Odpłatnych Szpitala

Kierownik: mgr Piotr Pąchalski
Telefon bezpośredni: +48 12 333 94 39
Telefon wewnętrzny: 44 39
Faks: +48 12 657 43 21
E-mail: piotr.pachalski@usdk.pl

Rejestracja:
Telefony bezpośrednie: +48 12 333 94 36, +48 12 333 94 35, +48 12 333 94 34
Telefony wewnętrzne: 44 36, 44 35, 44 34
Faks: +48 12 657 37 12
E-mail: duo@usdk.pl

Informacja i rejestracja:
Dni robocze tygodnia: 7:30 – 15:00

 

Szanowni Państwo, Drodzy rodzice

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zamiaru skorzystania z poniższych świadczeń, w pierwszej kolejności zapraszamy do Rejestracji Działu Usług Odpłatnych, znajdującej się w holu głównym (budynek CALD, poziom 0) przy Aptece, w celu założenia dokumentacji medycznej i/lub otrzymania skierowania na badania lub do odpowiednich gabinetów oraz otrzymania zlecenia zapłaty w Kasie – AKCEPTUJEMY KARTY PŁATNICZE.

Konsultacje specjalistyczne:

 • Pediatra

Diagnostyka:

 • Analizy laboratoryjne (patrz Cennik badań laboratoryjnych, Informacja dla Pacjenta i Lekarza)
 • Ultrasonografia (patrz Cennik badań obrazowych)
 • EKG (patrz Cennik usług medycznych)
 • EEG (patrz Cennik usług medycznych)
 • Badania histopatologiczne wycinków tkankowych (patrz Cennik usług medycznych)
 • Testy oddechowe (patrz Cennik usług medycznych)
 • Testy alergiczne (patrz Cennik usług medycznych)
 • Spirometria (patrz Cennik usług medycznych)
 • Badanie urodynamiczne (patrz Cennik usług medycznych)
 • Badanie antropometryczne (patrz Cennik usług medycznych)
 • Analiza dermatoglificzna (patrz Cennik usług medycznych)

Rehabilitacja:

 • Kinezyterapia (patrz Cennik usług medycznych)
 • Fizykoterapia (patrz Cennik usług medycznych)
 • Hydroterapia (patrz Cennik usług medycznych)
 • Masaż klasyczny (patrz Cennik usług medycznych)
 • Drenaż limfatyczny (patrz Cennik usług medycznych)
 • Masaż Schantala (patrz Cennik usług medycznych)
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa (patrz Cennik usług medycznych)

Szanowni Państwo, Drodzy rodzice

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na przebudowę Szpitala wyżej wymieniony zakres usług może podlegać czasowym ograniczeniom. W celu uzyskania szczegółowych informacji i potwierdzenia możliwości udzielenia świadczenia przez Szpital, prosimy o kontakt z Działem Usług Odpłatnych. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Pragniemy również poinformować, iż w związku z trwającą modernizacją naszego Szpitala, oraz ze względu na dofinansowanie z Unii Europejskiej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie nie może obecnie świadczyć usług komercyjnych w zakresie planowych zabiegów operacyjnych i hospitalizacji.

Ladies and Gentlemen, Dear Parents

Please be kindly informed that in view of the ongoing modernization of our institution and due to European Union grants , the University Children’s Hospital of Cracow is at the time being unable to render commercial services in the field of  non-emergency surgery and hospitalization. 

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymanym pismem od firmy, dystrybutora testów funkcyjnych Celonic na terenie Europy, dotyczącym opóźnień w dostawie odczynników, uprzejmie informujemy, iż Zakład Immunologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie od dnia 7 czerwca 2021 roku do odwołania, zmuszony jest do wstrzymania wykonywania badania „Test cytotoksyczności/aktywności komórek NK” (kod badania 3024).

CENNIKI

Informacja zamieszczona poniżej nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Cennik analiz laboratoryjnych

Uprzejmie informujemy, iż w związku z zaprzestaniem produkcji odczynników do badań Autoprzeciwciała przeciw plemnikom – IIF (kod 3039) i Przeciwciała przeciw jajnikowe (kod 3144) badania nie są wykonywane. Równocześnie informujemy o zmianie w Cenniku obowiązującym od 1 września 2023 roku polegającej na wykreśleniu przedmiotowych badań.

Pliki do pobrania cennik analiz laboratoryjnych od 01.02.2024 r.

Pliki do pobrania cennik analiz laboratoryjnych od 01.01.2024 r.

Pliki do pobrania cennik analiz laboratoryjnych od 01.09.2023 r.

Cennik badań obrazowych

Pliki do pobrania cennik badań obrazowych od 01.06.2022 r.

Cennik osobodnia pobytu w SOR

Pliki do pobrania cennik osobodnia pobytu w SOR od 01.01.2024 r.

Cennik osobodnia pobytu w oddziale

Pliki do pobrania cennik osobodnia pobytu w oddziale od 01.01.2024 r.

Cennik usług medycznych

Pliki do pobrania cennik usług medycznych od 01.04.2023 r.

Cennik usług pozostałych

Pliki do pobrania cennik usług pozostałych od 01.02.2024 r.

INFORMACJA DLA PACJENTA

Pliki do pobrania informacja dla pacjanta od 20.10.2022 r.

INFORMACJA DLA LEKARZA

Pliki do pobrania informacja dla lekarza od 02.03.2020 r.

WZORY ZLECEŃ wykonania analiz laboratoryjnych dla podmiotów zewnętrznych - obowiązujące od 28.02.2023 r.

Pliki do pobrania wzór zlecenia do laboratorium cytogenetyki i genetyki molekularnej ed. 7

Pliki do pobrania wzór zlecenia do pracowni biochemii lipidów ed. 6

Pliki do pobrania wzór zlecenia do pracowni chemii klinicznej, hematologii i analityki ed. 4

Pliki do pobrania wzór zlecenia do zakładu immunologii klinicznej ed. 13

Pliki do pobrania wzór zlecenia do zakładu mikrobiologii klinicznej ed. 8

Pliki do pobrania wzór zlecenia do zakładu patologii ed. 4

Pliki do pobrania wzór zlecenia do pracowni izotopowej ed. 3

Pliki do pobrania wzór zlecenia do pracowni immunologii transfuzjologicznej ed. 4

oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT

Pliki do pobrania oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT

Badania immunologiczne

UWAGA: W przypadku niektórych badań immunologicznych (HLA, badań w diagnostyce pierwotnych niedoborów odporności) wymagany jest WZÓR ZLECENIA badania oraz odpowiednie Formularze zamieszczone poniżej.

Pliki do pobrania zgoda i skierowanie do pracowni diagnostyki molekularnej zaburzeń odporności

Pliki do pobrania formularz świadomej zgody na wykonanie badania w pracowni typowania tkankowego

Pliki do pobrania zlecenie do pracowni typowania tkankowego na badanie HLA

Pliki do pobrania zlecenie do pracowni typowania tkankowego dla biorcy narządu unaczynionego

Pliki do pobrania zlecenie do pracowni typowania tkankowego na dobór do przeszczepienia narządu unaczynionego od dawcy żywego – dawca

Pliki do pobrania zlecenie do pracowni typowania tkankowego na dobór do przeszczepienia narządu unaczynionego od dawcy żywego – biorca

Pliki do pobrania zlecenie do pracowni typowania tkankowego na dobór do przeszczepienia narządu unaczynionego

Badania genetyczne

UWAGA: W przypadku niektórych badań genetycznych wymagany jest WZÓR ZLECENIA badania oraz odpowiednie Formularze zamieszczone poniżej.

Pliki do pobrania formularz zlecenia i deklaracja świadomej zgody na badanie genetyczne

Pliki do pobrania oświadczenie dotyczące materiału z poronienia / ciąży obumarłej

Badanie biologicznej kontroli sterylizacji

Pliki do pobrania protokół przekazania (dwóch) sporali do badania mikrobiologicznego

Pliki do pobrania badanie skuteczności procesu sterylizacji - procedura postępowania

Oznaczanie poziomu leków

Pliki do pobrania oznaczanie poziomu leków

ODBIÓR WYNIKÓW BADAŃ

Podstawową formą odbioru wyników badań jest odbiór osobisty lub przez osobę upoważnioną na stosownym formularzu.

Wyniki badań możecie Państwo odebrać osobiście w Rejestracji Działu Usług Odpłatnych Szpitala po okazaniu dowodu tożsamości i dowodu wpłaty (paragon) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00.

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru wyników, prosimy zgłosić ten fakt przy ich zlecaniu w Rejestracji Działu Usług Odpłatnych. Zostanie Państwu przedstawiony stosowny formularz Upoważnienia.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE PRACOWNIE LABORATORYJNE NIE WYDAJĄ WYNIKÓW BADAŃ.

Upoważnienia do przekazywania wyniku badania

Pliki do pobrania upoważnienie do odebrania wyniku

Pliki do pobrania upoważnienie do przesłania wyniku pocztą

Pliki do pobrania upoważnienie do przesłania wyniku badania w formie zaszyfrowanego pliku (nie dotyczy wyników badań genetycznych, MLR, HIV i Kiły)

INFORMACJA DOTYCZĄCA CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Odnośna strona www: https://szpitalzdrowia.pl/cyberbezpieczenstwo/

Pliki do pobrania informacja dotycząca cyberbezpieczeństwa