Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Przydatne informacje

Szanowni Państwo,

Przypominamy o obowiązujących zasadach w Szpitalu:

1. Prosimy o stosowanie częstej higieny rąk (mycie lub dezynfekcja)
2. Na terenie Szpitala z dzieckiem powinien przebywać tylko jeden opiekun
3. Opiekun pacjenta musi być bezwzględnie zdrowy (dot. chorób infekcyjnych)
4. Osoby udające się do Poradni prosimy o bezwzględne stosowanie się do wyznaczonych terminów wizyt (daty i godziny)

Zasady odwiedzin w Oddziałach Szpitala

1. Oddziały Intensywnej Terapii
• Ze względu na specyfikę odwiedziny w tych oddziałach odbywają się w godzinach ustalonych przez Kierownika danego oddziału
• Do pacjenta jednoczasowo może wejść jeden z opiekunów
• Odwiedzający opiekun musi być bezwzględnie zdrowy (dot. chorób infekcyjnych), a w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia, odwiedziny powinny zostać odroczone
• Osoba odwiedzająca pacjenta musi posiadać maseczkę zakrywająca usta i nos oraz fartuch ochronny (zapewnione we własnym zakresie), które po zakończeniu odwiedzin powinny być wyrzucone do kosza.
• Przed wejściem do oddziału obowiązkowo należy umyć ręce.
• W przypadkach kiedy pacjent przebywa na sali wielołóżkowej o możliwości odwiedzin decyduje indywidualnie lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny
• W przypadku, gdy pacjent jest izolowany z powodu choroby zakaźnej lub pozostaje w izolacji ochronnej zasady dotyczące odwiedzin ustalane są indywidualnie

 

2. Pozostałe Oddziały
• Przy dziecku całodobowo może jednoczasowo znajdować się jeden opiekun
• Dopuszcza się wymianę opiekuna a o każdorazowej wymianie należy poinformować personel danego oddziału (opiekunowie powinni być wpisani w dokumentacji pacjenta jako osoby upoważnione do uzyskiwania informacji o pacjencie)
• Opiekun musi być bezwzględnie zdrowy (dot. chorób infekcyjnych)
• Osoba odwiedzająca pacjenta musi posiadać maseczkę zakrywająca usta i nos
• Przed wejściem do oddziału obowiązkowo należy umyć ręce
• Pacjenci z opiekunami powinni pozostawać w przydzielonych salach chorych.
• Uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez Szkołę i korzystanie z sal zabaw powinno odbywać się zgodnie z ustalonymi zasadami
• W przypadku, gdy pacjent jest izolowany z powodu choroby zakaźnej lub pozostaje w izolacji ochronnej zasady dotyczące opiekunów i ich wymiany ustalane są indywidualnie

Proszę kliknąć w link poniżej, aby uzyskać potrzebne informacje:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Pacjentów/Opiekunów naszego Szpitala do udziału w badaniu doświadczeń ze świadczonej opieki.

Państwa opinia jest dla nas ważna. Pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.

Wypełnienie ankiety zajmuje około 5 min.

Ankieta dostępna jest pod poniższym linkiem: https://www.cmj.org.pl/ankiety/prokocim

Dziękujemy!

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest członkiem Europejskich Sieci Referencyjnych (ERN) skupiających świadczeniodawców z całej Europy, utworzonych w celu poprawy opieki nad chorymi ze złożonymi lub rzadkimi schorzeniami wymagającymi wysoce specjalistycznej diagnostyki i leczenia oraz łączenia fachowej wiedzy, zasobów i doświadczenia specjalistycznych ośrodków z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej.

Najnowsze wydarzenia w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

Aktualności

Wydarzenia charytatywne

Polecane

ODDZIAŁY SZPITALNE

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

LEKARZY

PIELĘGNIAREK

KONSULTACJI i HOSPITALIZACJI ROCZNIE

Wsparcie fundacji

Działalność Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie od wielu lat wspiera wiele instytucji, organizacji pozarządowych, firm i sponsorów. Poniżej prezentujemy podmioty stale wspierające naszą działalność oraz linki do zakładek informujące o pomocy udzielonej nam w danym roku kalendarzowym.

Stali Partnerzy, Przyjaciele, Darczyńcy i Sponsorzy – Wsparcie rzeczowe i finansowe

logo-fundacjilogo Wyspy SzczęśliweFundacja-Schola-Cordislogo FRMClogo fundacja tvn