Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska

Przydatne informacje

Najnowsze wydarzenia w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

Aktualności

Wydarzenia charytatywne

Polecane

ODDZIAŁY SZPITALNE

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

LEKARZY

PIELĘGNIAREK

KONSULTACJI i HOSPITALIZACJI ROCZNIE

Endokrynologia

Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży oferuje diagnostykę i leczenie pacjentów do końca 18 roku życia ze wszystkimi schorzeniami z zakresu endokrynologii i diabetologii.

Neurochirurgia

Największą grupę pacjentów stanowią dzieci z wadami wrodzonymi układu nerwowego – wodogłowiem, rozszczepami czaszki i kręgosłupa.

Onkologia

Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Krakowie prowadzi diagnostykę i specjalistyczne leczenie dzieci z chorobami nowotworowym

Pulmonologia i alergologia

Oddział Pulmonologii jest aktualnie referencyjnym ośrodkiem w Krakowie zajmującym się leczeniem chorób układu oddechowego u dzieci.

Nefrologia

Klinika Nefrologii obejmuje 18 łóżkowy szpitalny Oddział Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego dla dzieci od 2 miesiąca do 18 roku życia

Oddział Leczenia Żywieniowego

Nowoczesny i doskonale wyposażony, 11-łóżkowy oddział dedykowany jest dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą być żywione w sposób naturalny.