Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Przyszpitalne Fundacje

Trzy przyszpitalne Fundacje, które stale wspierają działalność Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie to:

Fundacja „O ZDROWIE DZIECKA” – od 1992 roku wspiera działalność leczniczą, diagnostyczną oraz naukową Szpitala. Działania Fundacji skupiają się na pomocy poszczególnym jednostkom organizacyjnym szpitala, takim jak oddziały, poradnie specjalistyczne czy pracownie diagnostyczne. Finansując wyposażenie, sprzęt medyczny, czy leki i materiały medyczne dla tych jednostek, Fundacja pomagam w ten sposób wszystkim pacjentom leczonym w naszym szpitalu. Taka pomoc jest długotrwała i sprawia, że zakupione wyposażenie służy wielu dzieciom hospitalizowanym na danym oddziale czy konsultowanym w poradni specjalistycznej. Dlatego Fundacja nie zajmuje się zbiórką pieniędzy i pomocą dla konkretnego dziecka/pacjenta. Organizowane przez Fundację akcje, takie jak Dzień Św. Mikołaja czy Dzień Dziecka są adresowane do pacjentów ze wszystkich szpitalnych oddziałów. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego – 0000 123 750. Fundacja „O ZDROWIE DZIECKA” realizuje swoje zadania statutowe głównie poprzez:

  • Finansowanie dla Szpitala wydatków związanych z zakupem i modernizacją sprzętu medycznego i innego wyposażenia potrzebnego w bieżącej działalności Szpitala,
  • Finansowanie wydatków związanych z modernizacją i remontami pomieszczeń Szpitala,
  • Organizowanie i finansowanie imprez okolicznościowych dla dzieci leczonych w Szpitalu,
  • Organizowanie zbiórek publicznych, pozyskiwanie sponsorów i darczyńców, organizowanie imprez charytatywnych.

W związku z częstymi zapytaniami uprzejmie informujemy, że Fundacja „O ZDROWIE DZIECKA” nie wykonuje żadnych usług medycznych. Fundacja nie ma też nic wspólnego z Działem Usług Odpłatnych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Fundacja „Schola Cordis” związana z Kliniką Kardiochirurgii Dziecięcej USDK. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego (KRS 0000 321 331). 

Fundacja „Wyspy Szczęśliwe” związana z Kliniką Onkologii i Hematologii USDK. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego (KRS 0000 225 443).