Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

mgr Elżbieta Świderska

W sprawach dotyczących praw pacjenta prosimy o kontakt na adres e-mail prawapacjenta@usdk.pl

lub telefonicznie  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00, pod numerami:  600 335 797, 12 333 94 17 lub 12 333 96 01

W czasie nieobecności pełnomocnika zastępstwo obejmuje mgr Renata Żmurko.