Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Wjazd do szpitala, parking

WJAZD NA TEREN PLACU POSTOJOWEGO UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE

1. Za wjazd na teren placu postojowego Szpitala należy uiścić opłatę wynoszącą 5 zł.
2. Paragon należy zachować w celu okazania go przy wyjeździe.
3. Jeżeli pobyt na terenie Szpitala przekracza jedną godzinę, przy wyjeździe pobierana jest opłata w wysokości  5 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę postoju.
4. W razie nie okazania paragonu, przy wyjeździe pobierana jest opłata wynosząca 5 zł. za każdą godzinę liczoną od godz.7.00 do momentu wyjazdu.
5. Z chwilą wjazdu na teren Szpitala użytkowników pojazdów obowiązuje Regulamin korzystania z placu postojowego USD w Krakowie”.
6. Plac postojowy Szpitala jest terenem niestrzeżonym.

KIEROWCO, PAMIĘTAJ ABY ZACHOWAĆ PARAGON

Z opłat zwolnieni są następujący Użytkownicy:

  • karetki pogotowia i inne pojazdy dostosowane do przewozu pacjentów (dializa, rehabilitacja, itp.) oraz policja i straż miejska,
  • pojazdy posiadające identyfikator wydany przez Szpital,
  • pojazdy dostawcze dostarczające produkty do Szpitala,
  • pojazdy prowadzące odpłatny przewóz osób na czas nie przekraczający 10 min.
  • pojazdy przewożące dzieci o orzeczonym stopniu niepełnosprawności oznakowane kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych (warunkiem jest obecność dziecka w samochodzie).

 

Schemat wejść do budynków Szpitala USDK.

Schemat wejść do budynków Szpitala USDK.