Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Wizyta w poradni

REJESTRACJA PACJENTÓW DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

 

Na wizytę w poradni specjalistycznej można zarejestrować się w następujący sposób:

osobiście – w godzinach 7:45 – 14:00
lub telefonicznie
w godzinach od 9:00 do 14:00

wyjątek stanowią poradnie Chirurgiczna oraz Ortopedyczna – rejestracja telefoniczna 8:00 – 14:00

korzystając z poczty elektronicznej – całodobowo (odpowiadamy na nadesłane e-maile wg kolejności zgłoszeń, tak szybko, jak tylko jest to możliwe, ale w godzinach pracy poradni).

 

UWAGA! Niezależnie od wybranego sposobu rejestracji zawsze należy podać:

  • 4-cyfrowy kod e-skierowania,
  • PESEL Pacjenta,
  • nr telefonu kontaktowego.

 

!! MAILE BEZ TYCH DANYCH NIE BĘDĄ REALIZOWANE !!

 

Jeśli Pacjent będzie rejestrowany do danej poradni specjalistycznej po raz pierwszy, to zostanie zapisany na listę pacjentów oczekujących z wyznaczeniem terminu wizyty.

W przypadku posiadania skierowania papierowego należy dostarczyć do Sekretariatu Poradni Specjalistycznej jego oryginał, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

UWAGA!

W przypadku rezygnacji z wizyty w poradni specjalistycznej bardzo prosimy o poinformowanie nas o tym, w celu umożliwienia dostępu do świadczenia innemu pacjentowi.

 

KONTAKT Z SEKRETARIATAMI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

rejestracja01@usdk.pl 12 333 94 43
rejestracja02@usdk.pl 12 333 94 26
rejestracja03@usdk.pl 126582011 wew. 1090
(nr tel. wewn. 1170 do Poradni Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń)
rejestracja04@usdk.pl 126582011 wew. 1147
rejestracja05@usdk.pl 126582011 wew. 1005
(P. Genetyczna: wew. 1043;
P. Chorób Metabolicznych wew. 1236).

rejestracja06@usdk.pl 126582011 wew. 1100 (P. Urologiczna), wew. 1124 (P. Nefrologiczna)
rejestracja07@usdk.pl 126582011 wew. 1109 
rejestracja08@usdk.pl

porcukrzycowa@usdk.pl

126582011 wew. 1172

12658011 wew. 1053

rejestracja09@usdk.pl 126582011 wew. 1186
Poradnia Kardiologiczna: 1189
 

rejestracja10@usdk.pl

126582011

wew. 1226 (P. Neurochirurgiczna),

wew. 1568 (P. Neurologiczna)

rejestracja11@usdk.pl 126582011 wew. 1135 (P. Onkologii i Hematologii), wew. 1087 (P. Chirurgii Onkologicznej oraz P. Transplantacyjna)
rejestracja12@usdk.pl 126582011 wew. 1593

rejestracja13@usdk.pl

123339565

rejestracja07@usdk.pl

126582011 wew. 1109