Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Dyrekcja

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ

dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Kancelaria Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
Kierownik: mgr Agnieszka Drzystek
Pracownicy Kancelarii: Małgorzata Grzybowska

Telefon bezpośredni: +48 12 33 39 383
Kierownik Kancelarii +48 12 33 39 384

Faks: +48 12 33 39 800
E-mail: sekretariat@usdk.pl

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE BEZPOŚREDNIO DYREKTOROWI NACZELNEMU

Zastępcy Dyrektora Szpitala – Kierownicy Pionów

Dyrektor Medyczny
prof. dr hab. med. Rafał Chrzan
Sekretariat: Małgorzata Steinhoff-Nowak
Telefon bezpośredni do Sekretariatu: +48 12 333 93 90
E-mail: dyrmedyczny@usdk.pl

 

W czasie nieobecności Pana Dyrektora Rafała Chrzana zastępstwo pełni Pan dr hab. med. Szymon Skoczeń, prof UJ

Koordynator Pionu Zabiegowego

lek. Elżbieta Byrska-Maciejasz

Telefon (do Sekretariatu Dyrektora medycznego): 12 333 93 90

E-mail: dyrmedyczny@usdk.pl

Koordynator Pionu Niezabiegowego
dr hab. med. Szymon Skoczeń, prof UJ

Telefon do Sekretariatu Kliniki Onkologii i Hematologii: +48 12 333 92 20, +48 12 333 92 21
E-mail: sskoczen@usdk.pl

Naczelna Pielęgniarka

mgr Katarzyna Wójcik

Telefon „wewnętrzny”: 4598

Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 96 07, + 48 12 333 95 98

Adres e’mail: kwojcik1@usdk.pl

Główna Księgowa
mgr Anna Rybak
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 658 12 71 lub +48 12 333 90 32
Telefon „wewnętrzny”: 4032
E-mail: arybak@usdk.pl

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PIONU KSIĘGOWOŚCI

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Jakością i Organizacji Opieki nad Pacjentem

dr n. o zdr. Anna Wojnar

Telefon „wewnętrzny” : 4388

Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 93 88

E-mail: jakosc@usdk.pl

Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury
inż. Jan Zasowski
Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Infrastruktury: Monika Zasadzińska
Telefon bezpośredni: +48 12 658 14 37,
Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1230
E-mail: jzasowski@usdk.pl

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PIONU INFRASTRUKTURY

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr Aldona Rompel

Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych: Elżbieta Karus-Chlebowska

telefon „wewnętrzny”: 4311

telefon „zewnętrzny”: +48 12 3339311

E-mail: sekrekon@usdk.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Operacyjnych

mgr Anna Ziółkowska

telefon „wewnętrzny”: 4410

telefon „zewnętrzny”: +48 123339410

E-mail: aziolkowska@usdk.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa i Ochrony

Michał Kural

telefon „wewnętrzny”: 4385

telefon „zewnętrzny”: +48 12 3339385

E-mail: mkural@usdk.pl

Koordynator Działu Zakupów

mgr Edyta Marcińska

telefon +48 12 333 95 96, wew. 4596

e-mail: emarcinska@usdk.pl

Koordynator Pionu Diagnostycznego w zakresie Laboratoriów Szpitala

dr. n. med. Karolina Bukowska-Straková

telefon: 12 658 20 11, wew 1387, 1457

e-mail: kbukowska@usdk.pl