Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska

Kliniki

Klinika Chorób Dzieci
Kierownik: prof. dr hab. med. Przemko Kwinta
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 90 36
Telefon „wewnętrzny”: 40 36, 40 35
E-mail: pediatria@usdk.pl

Oddziały Kliniki:

Klinika Chirurgii Dziecięcej
Kierownik: dr hab. med. Wojciech Górecki
Telefon „zewnętrzny” do sekretariatu:  +48 12 333 91 52, +48 12 333 91 53
Telefon „wewnętrzny” do sekretariatu:  41 52, 41 53

Oddziały Kliniki:

Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Starzyk
Telefon: +48 12 658 12 77 lub +48 12 658 20 11 wew. 1323
Faks: +48 12 658 10 05

Oddziały Kliniki:

Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. med. Janusz Skalski
Telefon „zewnętrzny” do sekretariatu: +48 12 333 90 57
Telefon „wewnętrzny” do sekretariatu: 4057, 15 91
Faks do sekretariatu: +48 12 657 39 47

Oddziały Kliniki:

Klinika Kardiologii Dziecięcej
Kierownik: dr hab. Sebastian Góreczny
Telefon „zewnętrzny” do sekretariatu: +48 12 333 90 50 lub +48 12 333 90 51
Telefon „wewnętrzny” do sekretariatu: 4050, 4051
Faks do sekretariatu: +48 12 657 39 99

Oddziały Kliniki:

Klinika Nefrologii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. med. Dorota Drożdż
Telefon do sekretariatu: +48 12 333 90 42
Telefon wew. 4042, 4048
E-mail: nefrologia@usdk.pl

Oddziały Kliniki:

Klinika Neurologii Dziecięcej
Kierownik: dr hab. med. Sławomir Kroczka
Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1705, 1727
Faks: +48 12 658 18 70

Oddziały Kliniki:

Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. med. Walentyna Balwierz
Telefon: +48 12 658 02 61, +48 12 658 20 11 wew. 1302
Faks: +48 12 658 02 61

Oddziały Kliniki:

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 90 53
Telefon „wewnętrzny”: 40 53
E-mail: gastro@usdk.pl

Oddziały Kliniki:

Klinika Urologii Dziecięcej
Kierownik: dr hab. Rafał Chrzan, profesor UJ
Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 4055

Oddziały Kliniki:

Klinika Neurochirurgii
Kierownik : prof. dr hab. med. Stanisław Kwiatkowski
telefon zewnętrzny: 12 333 92 15
telefon wewnętrzny: 4215
E-mail: sekneuro@usdk.pl

Oddziały Kliniki: