Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych