Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
  24h przez 7 dni w tygodniu

V Konferencja “Żywienie dziecka wczoraj i dziś”

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz Naukowego mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w
„V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu Żywienie Dziecka Wczoraj i Dziś”, która odbędzie się 08-09.05.2020 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

Leczenie dietetyczne oraz edukacja żywieniowa wpisane są w proces terapeutyczny pacjentów pediatrycznych, nowe dowody naukowe narzucają konieczność stałego pogłębiania wiedzy celem lepszego sprawowania opieki nad małym pacjentem. W tegorocznej konferencji tematem przewodnim będzie mikrobiota jelit, o której mówi się, że jest drugim mózgiem człowieka. Wiele doniesień naukowych dowodzi, że jej skład ma związek z występowaniem konkretnych chorób, a prawidłowy profil bakterii jelitowych wpływa nie tylko na programowanie zdrowia ale również staje się wsparciem procesu leczenia.

W Konferencji zaplanowano 3 sesje tematyczne, w których zostaną  omówione zagadnienia empiryczne nie zabraknie również praktycznych przykładów. Celem stworzenia miejsca do wymiany doświadczeń, interaktywnego udziału oraz wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom, zaplanowaliśmy warsztaty tematyczne, które odbędą się 08.05.2020 r.

Jak co roku zapraszamy młodych naukowców, koła naukowe do aktywnego udziału w konferencji poprzez zgłaszanie prac własnych. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Serdecznie zapraszamy wszystkich specjalistów zainteresowanych tematem żywienia dzieci, do udziału w tym wydarzeniu.

Z wyrazami szacunku,

Dr Agnieszka Kozioł – Kozakowska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Kierownik Pracowni Dietetyki Pediatrycznej
Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia UJ CM
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

W programie konferencji m.in.:

 • W świecie bakterii – o wpływie bakterii na zdrowie dziecka
 • Czy probiotyki mogą zaszkodzić?
 • Odporność dziecka czy dieta ma znaczenie
 • Produkty spożywcze wspierające homeostazę jelit
 • Mikrobiota a celiakia
 • Postbiotyki i ich rola w programowaniu żywieniowym
 • Tłuszcze w diecie niemowląt czy wszystko już wiemy?
 • Dieta zachodnia a patogeneza chorób przewodu pokarmowego
 • Crohn Exlusion Diet w praktyce
 • Mikrobiota w niedożywieniu i jadłowstręcie psychicznym
 • Psychobiotyki wsparcie terapii chorób
 • NAFLD w praktyce pediatrycznej  i dietetycznej
 • Stan odżywienia a zaburzenia endokrynologiczne u dziewcząt
 • Czy istnieje otyłość sarkopeniczna u dzieci?

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO:

Zgłoszenia do 24.04.2020 r.

 • Studenci: 100 zł (Uwaga: opłata w tej wysokości dotyczy tylko studentów nie prowadzących działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa żywieniowego)
 • Pozostali uczestnicy: 200 zł
 • Warsztat (możliwy wybór tylko jednego tematu, liczba miejsc ograniczona): 100 zł

Zgłoszenia dokonane od dnia 25.04.2020 r.

 • Studenci: 150zł
 • Pozostali uczestnicy: 250zł
 • Warsztat: 150 zł

UWAGA: Mechanizm zgłoszeń na konferencję będzie dostępny w tym miejscu od 18 listopada 2019 r.

ABSTRAKTY

Szanowni Państwo, Zapraszamy do czynnego uczestnictwa w Sesji Naukowej. Zgłoszenie abstraktu umożliwi Państwu zaprezentowanie Państwa wyników szerokiemu gronu specjalistów.

Wytyczne zgłaszania abstraktu:

 • zgłoszenie abstraktu zostaje wykonane przy pomocy zamieszczonego formularza (tutaj link)
 • wypełniony zgodnie z instrukcją formularz należy wysłać na adres : tutaj email
 • ostateczny termin zgłaszania abstraktów to 8 kwietnia 2020
 • po zgłoszeniu abstraktu otrzymają Państwo automatyczne potwierdzenie z serwera
 • o wynikach oceny abstraktów oraz ewentualnej akceptacji zostaną Państwo poinformowani drogą mailową do dnia 29 kwietnia 2020 na podany w zgłoszeniu adres mailowy autora
 • tematyka prac musi dotyczyć żywienia dzieci i młodzieży
 • zgłaszane prace nie muszą mieć charakteru badawczego

Wszystkie zaakceptowane abstrakty zostaną wydrukowane w materiałach konferencyjnych a 3 najciekawsze prace będę zaprezentowane w trakcie sesji plenarnych. W razie pytań oraz wątpliwości prosimy o kontakt: agnieszka.koziol-kozakowska@uj.edu.pl

UWAGA: Mechanizm zgłoszeń abstraktów będzie dostępny w tym miejscu od 18 listopada 2019 r.

Organizatorzy i Partnerzy Konferencji

Fundacja Odnowalogo pracownia dietetyki CMUJ