Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Środowe spotkania dla rodziców

Personel Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka zaprasza rodziców na cotygodniowe warsztaty edukacyjne. W ramach cyklu „Środowe spotkania dla rodziców” można dowiedzieć się jak opiekować się wcześniakiem lub chorym noworodkiem. Bezpłatne zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowany personel, który na co dzień pracuje w oddziale.

Cykl „Środowe spotkania dla rodziców” to cotygodniowe wykłady i warsztaty praktyczne. Celem zajęć jest wzmocnienie kompetencji rodziców w zakresie pielęgnacji noworodka i niemowlęcia oraz opieki nad dzieckiem wymagającym szczególnej uwagi – obarczonym wadami wrodzonymi bądź niepełnosprawnościami. Inicjatorem i koordynatorem spotkań jest dr n. o. zdr. Magdalena Panek, pielęgniarka pracująca w oddziale. Patronem merytorycznym przedsięwzięcia jest prof. Przemko Kwinta, kierownik OPITN.

Zajęcia prowadzi interdyscyplinarny zespół (pielęgniarka, neonatolog, fizjoterapeuta, dietetyczka, psycholog, położna), który omawia określone zagadnienia z punktu widzenia różnych specjalności. Jeden cykl zajęć obejmuje 8 spotkań. Projekt zakłada powtarzalność tematów, po to aby każdy rodzic, niezależnie od momentu przyjęcia dziecka na oddział, miał szansę uczestniczyć w spotkaniach. Spotkania są kontynuowane od sierpnia 2016 roku.

Ramowy program „Środowych spotkań dla rodziców”:

  1. Czym jest oddział intensywnej terapii noworodka? – zajęcia z pielęgniarką oraz lekarzem, którzy na co dzień pracują w oddziale.
  2. Jak udzielać pierwszej pomocy? – warsztaty z neonatologiem
  3. Techniki pielęgnacji dziecka – układanie, noszenie – warsztaty z fizjoterapeutą
  4. Rola żywienia mlekiem mamy – zajęcia z dietetyczką
  5. Problemy około-wypisowe, szczepienia, konsultacje – zajęcia z neonatologiem z poradni patologii noworodka
  6. Pielęgnacja dziecka w domu- kąpiele, spacery, karmienie – zajęcia z położną
  7. Długotrwała hospitalizacja dziecka. Trudności, sposoby radzenia z sytuacją trudną, poszukiwanie wsparcia – warsztaty z psychologiem
  8. Siła dotyku w opiece nad dzieckiem oraz wprowadzenie do techniki masażu noworodka – warsztaty z fizjoteraputą

Unikalny program zwiększa świadomość opiekunów oraz pomaga w budowaniu atmosfery wsparcia oraz wzajemnego zaufania ze strony rodziców jak i personelu, który uczestniczy w tych szkoleniach. Ułatwia to dziecku i rodzinie płynnie przejść z okresu hospitalizacji do pobytu w domu oraz daje prognozy na bardziej efektywny proces rehabilitacji i leczenia w warunkach domowych.

Zdarza się, że pobyt wcześniaka w oddziale trwa nawet 3-4 miesiące. Po tak długiej hospitalizacji rodzice z jednej strony bardzo się cieszą, że dziecko już wychodzi do domu, ale z drugiej strony są pełni obaw czy będą w stanie samodzielnie opiekować się niemowlakiem bez fachowego wsparcia. Środowe spotkania mają ich do tego przygotować. Zależy nam na tym, aby poczuli się pewniej w swojej roli – tłumaczy dr n. o zdr. Magdalena Panek, koordynatorka spotkań i pielęgniarka neonatologiczna.

Projekt został wyróżniony w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Zakład Opieki Uśmiechniętego Pacjenta 2017 organizowanym przez Fundację JPy-AIM.

Informacje dotyczące aktualnego planu zajęć w ramach „Środowych spotkań dla rodziców” wywieszane są na drzwiach Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Spotkania odbywają się w środy o godz. 11.

OPINIE UCZESTNIKÓW

  • „Zajęcia odbieram  jako formę zaopiekowania się rodzicami, pokazania, że jesteśmy ważni. Uświadamia i wskazuje nam  naszą rolę w procesie leczenia. Nie musimy czuć się bezradni, mamy dużo do zrobienia, głównie w obszarze bycia i towarzyszenia dziecku. Nasz spokój, pewność w czynnościach pielęgnacyjnych jest dla dziecka niezwykle ważna”, Aleksandra Machnik, mama Adasia urodzonego w 26 t.c., specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta PTP