Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Sekcja Zaopatrzenia

Sekcja Zaopatrzenia
Kierownik: Wojciech Woźniak
e-mail: wwozniak@usdk.pl lub zaopatrzenie@usdk.pl