Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Przystań Dziecięca przy USDK

KONTAKT

RZECZNIK PRASOWY

kpokorna@usdk.pl

600 410 792

O NAS

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie to największa placówka pediatryczna na południu Polski. Jesteśmy Szpitalem trzeciej kategorii referencyjności, który leczy głównie pacjentów z województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, jednak z racji swojego wysokiego profilu specjalistycznego przyjmujemy także dzieci z całej Polski.

W 2023 roku udzieliliśmy pomocy ponad 271 tys. pacjentom.

Jesteśmy nie tylko miejscem leczenia, ale również ośrodkiem współpracy z innymi placówkami medycznymi zarówno w Polsce, jak i na świecie. Nie tylko ratujemy życia, ale również poszukujemy innowacyjnych metod leczenia, a nasi pacjenci trafiają pod opiekę doświadczonych specjalistów.

Mimo wielu sukcesów, borykamy się z szeregiem wyzwań, które wpływają na efektywność świadczenia opieki zdrowotnej dzieciom. W odpowiedzi na te wyzwania,  planujemy wprowadzenie innowacyjnego projektu o nazwie „Przystań Dziecięca”.

 

NASZE WYZWANIA

ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA ZDROWYCH DZIECI, KTÓRYCH RODZEŃSTWO ZNAJDUJE SIĘ W SZPITALU

Zgodnie z aktualnymi przepisami, zdrowe rodzeństwo nie może pozostawać na stałe na oddziale, co rodzi konieczność poszukiwania alternatywnych miejsc opieki dla tych dzieci. Aktualny brak dedykowanego miejsca dla zdrowego rodzeństwa sprawia, że rodzice/opiekunowie muszą albo zapewnić im szybko opiekę poza Szpitalem (co często nie jest możliwe) lub pozostawić chore dziecko samo w Szpitalu, co niewątpliwie wpływa na ich stan psychiczny.

 

BRAK MIEJSCA ZAPEWNIAJĄCEGO WSZECHSTRONNE WSPARCIE DZIECIOM I ICH RODZINOM

Biorąc pod uwagę współczesne ogromne zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla dzieci, szczególnie w placówce jaką jest Szpital, brakuje przestrzeni dla pacjentów oraz ich rodzin, gdzie można organizować profesjonalne wsparcie terapeutyczne i psychologiczne w formie terapii, warsztatów czy zajęć rehabilitacyjnych.

 

DEFICYT KADRY MEDYCZNEJ

W obliczu ciągłego wyjazdu potencjalnych pracowników za granicę, placówka doświadcza trudności z utrzymaniem odpowiedniej liczby lekarzy i pielęgniarek. Brakuje specjalnego miejsca, które pełniłoby funkcję całodobowego przedszkola i żłobka. Miejsca, które byłoby dostosowane do potrzeb pracowników szpitala, zwłaszcza tych, którzy pełnią dyżury nocne.

 

PRZYSTAŃ DZIECIĘCA

Przystań Dziecięca to niezwykle potrzebna, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom inwestycja istotnie zmieniająca komfort życia wszystkich małych pacjentów, ich rodziców oraz personelu medycznego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Wizją Przystani Dziecięcej jest nie tylko rozwiązanie praktycznych problemów związanych z opieką nad dziećmi personelu medycznego, ale również stworzenie miejsca, które będzie wspierać rozwój dzieci oraz integrować je z otoczeniem szpitala. Lokalizacja tego miejsca na terenie szpitala ma zdecydowane zalety, umożliwiając szybki kontakt rodzica z dzieckiem w przypadku nagłych sytuacji, co z pewnością wpłynie na poczucie bezpieczeństwa pracowników.

Przystań Dziecięca to w zamiarze placówka funkcjonująca przez 24 godziny na dobę, dająca pełną opiekę i wyżywienie dla dzieci. To nie tylko opieka, to innowacyjne podejście, które zmienia oblicze opieki zdrowotnej, stawiając na holistyczne wsparcie pacjentów i ich rodzin.

ZBUDUJ Z NAMI PRZYSTAŃ DZIECIĘCĄ

Potrzebujemy funduszy na pokrycie kosztów związanych z budową Przystani.

Całkowity koszt budowy to blisko 10 000 000,00 zł, dlatego zwracamy się do firm i organizacji chcących zaangażować się w ten wspólny projekt – stworzenia przestrzeni aktywności i opieki dla dzieci. Projekt Przystani Dziecięca nie tylko wychodzi naprzeciw bieżącym wyzwaniom Szpitala, ale także jest inwestycją w przyszłość.

Dla potencjalnych sponsorów, udział w tym projekcie to szansa na zaangażowanie w inicjatywę, która ma ogromny potencjał wpływu na zdrowie i dobrostan dzieci oraz na rozwój społeczności lokalnej.

Biorąc udział w projekcie, sponsorzy nie tylko wspierają placówkę medyczną, ale także kształtują przyszłość, w której opieka zdrowotna dla dzieci staje się jeszcze bardziej dostosowana do potrzeb społecznych. To inwestycja, która przyniesie długoterminowe korzyści dla dzieci, ich rodzin, personelu medycznego oraz dla samego Szpitala.

Zachęcamy do wsparcia inicjatywy!

ZBUDUJ Z NAMI PRZYSTAŃ DZIECIĘCĄ!

 

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA:

wpłata na konto bankowe

Bank BGK 

31 1130 1150 0012 1146 4720 0042

tytułem: Przystań Dziecięca