Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Poradnia Rzadkich Wrodzonych Wad Metabolizmu

Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1236

Do Pacjentów Poradni Rzadkich Wrodzonych Wad Metabolizmu i Poradni Chorób Metabolicznych (dot. Pacjentów z Fenyloketonurią)

Z uwagi na utrzymujący się stan pandemii COVID-19 Główny Inspektorat Sanitarny i Minister Zdrowia zalecają środki ostrożności, które przewidują wystrzeganie się dużych zgromadzeń i skupisk ludzkich.  Wobec czego bliskość nieustannie funkcjonujących Oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego USD podczas wizyty w PChMet USD może okazać się potencjalnym czynnikiem ryzyka zakażenia Coronavirusem.

Powyższe skłania do  zwrócenia się do Państwa z apelem o kontynuowanie szczegółowego przestrzegania zaleceń wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS). W celu ograniczenia/uniknięcia narażenia na kontakt z Coronavirusem, który jest wysoce groźnym patogenem, utrzymane zostały ograniczenia w funkcjonowaniu placówek wychowawczo-oświatowych. Poradnia Chorób Metabolicznych USD, dostosowując się do woli pacjentów (dot. Pacjentów z Fenyloketonurią), proponuję:

  1. przełożenie uprzednio zaplanowanej wizyty w PChMet (dot. Pacjentów z Fenyloketonurią)
  2. jak również wszystkich wizyt w PZP (psychologowie: mgr M. Nitecka; mgr G. Dutkowska) na odleglejsze terminy (dot. Pacjentów z Fenyloketonurią)
  3. zgłoszenie potrzeby wystawienia recept na niezbędne preparaty (dot. Pacjentów z Fenyloketonurią).

Zarówno zmienione terminy wizyt jak i kody dostępu do recept będą państwo mogli otrzymać drogą elektroniczną, z której korzystamy, po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania telefonicznie lub elektronicznie.

W sytuacjach zagrożenia dla zdrowia dzieci, wymagających natychmiastowej interwencji lub konsultacji, wizyty będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach po uprzednim umówieniu (drogą telefoniczną lub elektroniczną) i weryfikacji wywiadu epidemiologicznego przez personel ww. Poradni.

Do kontaktu telefonicznego: 12-658-20-11 wewn. 12 36 Gabinet lekarski lub wewn. 15 23 Gabinet dietetyka
Do kontaktu elektronicznego: bdidycz@usdk.pl lub eswieczka@usdk.pl

W przypadku komplikacji z realizacją recept proszę o kontakt z przedstawicielami medycznymi:

  • Nutricia – Anna Komar +48 600 427 867
  • Vitaflo – Marek Błachowski +48 660 630 279
  • Mead Johnson – Anna Kocjan +48 600 427 832