Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Opieki nad Pacjentem

Jednostki organizacyjne szpitala podległe Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Opieki nad Pacjentem:

  • Przełożona Pielęgniarek Oddziałów Pediatrycznych
  • Przełożona Pielęgniarek Oddziałów Chirurgicznych
  • Przełożona Pielęgniarek Oddziałów CALD
  • Pielęgniarki ds. Szkoleń
  • Centralna Sterylizatornia
  • Pielęgniarka Epidemiologiczna
  • Dział Żywienia
  • Sekcja Pralnicza
  • Dział Dietetyki