Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Pion Księgowości

Kierownik: mgr Anna Rybak – Główny Księgowy
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 658 12 71
Telefon „wewnętrzny”: 40 32

Zastępca głównego księgowego:
mgr Aleksandra Kaczor
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 90 33
Telefon „wewnętrzny”: 40 33

Dział Księgowości
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 92 58
Telefon „wewnętrzny”: 42 58
Faks: +48 12 659 15 96

Przyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
Telefon: +48 12 658 20 11, wew. 1625

Kasa (Budynek CALD, poziom: parter, obok apteki)
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 92 80
Telefon „wewnętrzny”: 42 80

Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku
Kierownik: mgr Jolanta Sobótka
Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1556 
Sekcja Ewidencji Majątku Trwałego
Telefon sekcja: +48 12 658 20 11 wew. 1536
Sekcja Inwentaryzacji i Kasacji
Telefon sekcja: +48 12 658 20 11 wew. 1536