Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Pion Ekonomiczny

mgr Aldona Rompel – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. EkonomicznychElżbieta Karus-Chlebowska
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 93 11
Telefon „wewnętrzny”: 43 11
E-mail: elzbieta.karus@usdk.pl

Dział Ekonomiczny
Kierownik: mgr Katarzyna Ganew-Kąkolewska
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 93 16 lub +48 12 333 93 15
Fax: +48 12 333 98 18
E-mail: ekonomiczny@usdk.pl

Dział Kontrolingu
Kierownik: mgr Katarzyna Ganew-Kąkolewska
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 93 16
Fax: +48 12 333 98 18
E-mail: kontroling@usdk.pl

Dział Kontraktowania i Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych
Kierownik: mgr Adam Latos
E-mail: alatos@usdk.pl
Telefony „zewnętrzne”: +48 12 333 90 59, +48 12 333 90 61, +48 12 333 90 60
Telefony „wewnętrzne”: 40 59, 40 61, 40 60

Sekcja Rozliczania Lecznictwa Szpitalnego
Kierownik: Beata Żuchowska
E-mail: bzuchowska@usdk.pl
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 91 39
Telefon „wewnętrzny”: 41 39

Sekcja Rozliczania Lecznictwa Ambulatoryjnego
Kierownik: Zdzisława Dubiec
E-mail: zdubiec@usdk.pl
Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1048

Archiwum Dokumentacji Medycznej
Kierownik: Lucyna Jedynak
E-mail: ljedynak@usdk.pl
Telefon: +48 12 658 20 11 w. 1269

Biuro Udostępniania Dokumentacji Medycznej
Telefon: +48 12 658 20 11 w. 1485
E-mail: dokumentacja@usdk.pl

 

Dział Usług Odpłatnych

Kierownik: mgr Piotr Pąchalski
Telefon bezpośredni: +48 12 333 94 39
Telefon wewnętrzny: 44 39
Faks: +48 12 657 43 21
E-mail: ppachalski@usdk.pl
E-mail: duo@usdk.pl

Aktualne cenniki i dodatkowe informacje o usługach odpłatnych: przejdź do strony

 

Strona BIP z Zamówieniami Publicznymi

Dział Kadr i Płac
Kierownik: mgr Jarosław Kasprzyk
Telefon:  +48 12 658 20 11 w.4606
E-mail: jkasprzyk@usdk.pl

Telefony do działu kadr i płac: +48 12 658 20 11 wew. 1780, 1233 lub 1627

Strona www z aktualnymi ofertami pracy. Przejdź do strony