Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Telefon do rejestracji pacjentów pierwszorazowych: +48 12 658 20 11 wew. 1147

E’mail: rejestracja04@usdk.pl

Na wizytę w poradni specjalistycznej można zarejestrować się w następujący sposób:

osobiście – w godzinach 7:45 – 14:00
lub telefonicznie
w godzinach od 9:00 do 14:00

Telefon gabinet lekarski Dr Elżbieta Maślany: +48 12 658 20 11 wew. 1023