Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska

Telefon do rejestracji pacjentów pierwszorazowych: +48 12 658 20 11 wew. 1147

E’mail: rejestracja04@usdk.pl

Telefon gabinet lekarski Dr Elżbieta Maślany: +48 12 658 20 11 wew. 1023