Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Pracownia Uroterapii i Badań Urodynamicznych

Dzięki naszym darczyńcom nasi pacjenci otrzymują fachową opiekę w zakresie uroterapii standardowej i niestandardowej w nowym gabinecie.

 

Wskazania do uroterapii:

 

• nietrzymanie moczu w dzień i/lub w nocy
• częste oddawanie moczu/wizyty w toalecie
• problem z powstrzymaniem (odraczaniem) oddawania moczu
• zbyt rzadkie oddawanie moczu
• oddawanie moczu „na siłę”
• częste zakażenia dróg moczowych

Uroterapia standardowa to leczenie zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych za pomocą terapii behawioralnej ukierunkowanej na edukację pacjenta oraz zmianę jego dotychczasowych nawyków.

Na uroterapię kieruje lekarz prowadzący w USDK (nefrolog, urolog). Jeżeli dziecko nie było pacjentem poradni urologicznej wymagane jest skierowanie do w/w poradni. Kwalifikacja do terapii przeprowadzona jest przez powołany zespół. O zakwalifikowaniu dziecka rodzice lub opiekunowie informowani są drogą telefoniczną.
Nasza uroterapeutka – mgr Olga Wróbel – ukończyła kurs oraz uzyskała dyplom z zakresu uroterapii w Utrechcie (Holandia) – jednym z najlepszych ośrodków w Europie.

Uroterapia niestandardowa obejmuje dodatkowe (specjalistyczne) interwencje takie jak:
– czyste przerywane cewnikowanie
– stosowanie alarmu nocnego
– neuromodulacja
– biofeeback

Czyste przerywane cewnikowanie (CPC)/ samocewnikowanie (SCPC )
Wskazania i kwalifikację ustala lekarz – specjalista urolog. Procedura stosowana w celu regularnego opróżniania pęcherza moczowego u dzieci z neurogenną dysfunkcją dolnych dróg moczowych oraz w przypadku zaburzeń oddawania moczu nie poddających się uroterapii standardowej. Nauka CPC dotyczy zarówno dziecka, jak i jego rodziny, jest to proces długi, nierzadko wieloetapowy i wymagający znacznego zaangażowania personelu medycznego.

 

Badania Urodynamiczne:

 

Uroflowmetria – nieinwazyjna ocena czynności dolnych dróg moczowych, dedykowana pacjentom, którzy samodzielnie oddają mocz (z reguły > 5 roku życia). Pacjent przychodzi do poradni z wypełnionym pęcherzem.

Cystometria (pot. Urodynamika/badanie Urodynamiczne) – czynnościowa diagnostyka inwazyjna. Badanie polega na ocenie czynności dolnego odcinka dróg moczowych poprzez pomiar ciśnienia w pęcherzu. Pozwala to dokładnie określić rodzaj zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych i ustalić leczenie.
Nasza Poradnia jest jedną z nielicznych w Polsce gdzie wykonuje się najbardziej zaawansowaną formę badania urodynamicznego (badanie videourodynamiczne). Uzyskanie obrazów radiologicznych pozwala jednocześnie ocenić anatomię pęcherza i cewki.

Terminy do nauki CPC/SCPC umawiane są w Poradni Urologicznej.
Badania urodynamiczne/videodynamiczne wykonywane są w środy – termin badania ustalany jest w Poradni Urologicznej.
Wraz z uzyskaniem terminu podawana jest dokładna informacja o przygotowaniu do badania.

 

UWAGA!
Od 1 grudnia 2021 nowe zasady dotyczące refundacji cewników
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001691

 

 

KONTAKT:

Koordynator ds. uroterapii Aneta Cygan

Tel. 126582011 wew.1510
Od poniedziałku do piątku (8:00 – 9:00)

Prowadzenie dzienniczka mikcji powinno odbywać się przez 2 następujące po sobie dni.

Dzienniczek do pobrania: Dzienniczek-mikcji-USD

 

 

Zdrowie naszych małych Pacjentów jest dla nas najważniejsze, dlatego prosimy Państwa o wsparcie naszej działalności. Wspólnymi siłami mamy możliwość stworzenia w naszym Szpitalu jeszcze lepszych warunków leczenia, wykorzystajmy tę szansę!

WSPOMÓC NAS MOŻNA ZA POŚREDNICTWEM FUNDACJI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE „O ZDROWIE DZIECKA”:

 • Przekazując darowizny finansowe na konto bankowe:
  Odbiorca: Fundacja „O Zdrowie Dziecka”, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków.
  Nr rachunku bankowego: 39 1240 4533 1111 0010 8841 6169.
 • Przekazując 1,5% podatku Fundacji „O Zdrowie Dziecka”:
  W formularzu PIT należy wpisać:
  W polu „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku…”: KRS: 0000 123 750.
  W polu cel szczegółowy: UROLOGIA

Aby ułatwić Państwu rozliczenie podatkowe z przekazaniem 1,5% na rzecz Fundacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie ”O Zdrowie Dziecka” udostępniliśmy na stronie www.ozdrowiedziecka.org. specjalny program do rozliczeń dostępny w wersji on-line, a dla osób, które wolą swoje PITy uzupełniać bez użycia programów proponujemy pakiet gotowych formularzy do edycji.

W imieniu własnym oraz naszych pacjentów serdecznie dziękujemy Państwu za każde wsparcie.