Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Kontakt

Telefony do sekretariatu
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 90 55
Telefon „wewnętrzny”: 40 55

E-mail: urologia@usdk.pl

Telefony na oddział:

 • +48 12 658 20 11 wew. 1354, 1274 (Dyżurka lekarska)
 • +48 12 658 20 11 wew. 1390 (Dyżurka pielęgniarska)

 

Działalność bieżąca

Klinika Urologii Dziecięcej dysponuje  łóżkami na oddziałach B2-A, B2-B i B2-C oraz posiada odrębną salę zabiegową na jednym z najnowocześniejszych bloków operacyjnych dla dzieci w Polsce. Rocznie w naszym szpitalu wykonywanych jest kilkaset operacji urologicznych, a kilka tysięcy dzieci otrzymuje porady specjalistyczne. W Poradni przyszpitalnej wykonywane są badania dodatkowe: ultrasonografia, przepływ cewkowy oraz inwazyjne badania urodynamiczne.

 

Co leczymy

W Klinice prowadzi się pełną diagnostykę oraz leczenie wad wrodzonych oraz schorzeń nabytych układu moczo-płciowego. Drobne interwencje urologiczne (cystoskopia, sprowadzenie jądra do moszny, plastyka napletka) wykonywane są w trybie ambulatoryjnym. Do większych zabiegów  w obrębie nerek, moczowodów, pęcherza moczowego, czy też narządów płciowych męskich i żeńskich  pacjenci przyjmowani są na oddział. Klinika dysponuje odpowiednim wyposażeniem do wykonywania zabiegów endoskopowych u dzieci w każdym wieku. Naszym atutem jest duże doświadczenie w operacjach laparoskopowych.

Przykładowe choroby, które leczymy w naszym oddziale:

 • Zdwojenie nerki/dróg moczowych
 • Zwężenie podmiedniczkowe moczowodu (wodonercze)
 • Odpływ pęcherzowo-moczowodowy
 • Zastawka cewki tylnej
 • Wnętrostwo
 • Żylaki powrózka nasiennego
 • Spodziectwo
 • Wierzchniactwo
 • Wynicowanie pęcherza
 • Zaburzenia rożnicowania płci (DSD)
 • Nietrzymanie moczu
 • Kamica układu moczowego
 • Pęcherz neurogenny
 • Guzy nerek, pęcherza oraz układu rozrodczego

 

Informacje dla Rodziców i Pacjentów

Dziecko jest przyjmowane na oddział na podstawie skierowania  od lekarza. Rodzic może przebywać z dzieckiem na oddziale w trakcie procesu diagnostyczno-leczniczego.

Procedura przyjęcia do zabiegu w trybie ambulatoryjnym

 • W dniu zabiegu operacyjnego prosimy o zgłoszenie się do Poradni Urologicznej tutejszego szpitala na godzinę 8.00.
 • Wytyczne dotyczące karmienia i pojenia są przekazywane w trakcie wizyty kwalifikującej do zabiegu lub telefonicznie przed zabiegiem.
 • Do zaplanowanego zabiegu operacyjnego dziecko zgłasza się z wynikami badań: grupa krwi, morfologia krwi, badanie ogólne moczu, posiew moczu (jeśli dziecko przebyło w przeszłości zakażenie układu moczowego), inne wg wytycznych lekarza. Należy także przedstawić książeczkę zdrowia dziecka (szczepień).
 • W dniu zabiegu operacyjnego oraz przez dwa tygodnie poprzedzające jego termin, dziecko powinno być zdrowe.

W przypadku choroby dziecka lub rezygnacji z wyznaczonego terminu, prosimy o poinformowanie Poradni Urologii Dziecięcej. Lista oczekujących jest bardzo długa. Przy Państwa współpracy możemy optymalnie wykorzystać miejsca na Oddziale.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 12 658 20 11 wewn. 1100.

 

Historia

Klinika Urologii Dziecięcej oficjalnie powstała w 1996 roku, ale dzieci ze schorzeniami urologicznymi leczono od początku istnienia szpitala w Klinice Chirurgii Dziecięcej kierowanej przez prof. Jana Grochowskiego. W tamtym okresie powołano najpierw Zespół Urologiczny, a następnie Pododdział Urologiczny pod kierownictwem dr. Jerzego Pilcha. W 1990 roku nadzór nad zespołem powierzono dr Wiesławowi Urbanowiczowi. W 2005 roku prof. Urbanowicz uzyskał stopień specjalisty z urologii dziecięcej – nowej dziedziny medycznej, która została formalnie wyodrębniona w 2003 roku. Od 1 września 2016 roku Kierownikiem Kliniki jest prof. Rafał Chrzan.

Prof. Rafał Chrzan szkolenie w zakresie urologii dziecięcej odbył w Szpitalu Uniwersyteckim w Utrechcie (Holandia), pod kierunkiem prof. Toma de Jong’a, a następnie przez wiele lat pracował jako konsultant urologii dziecięcej w Szpitalu Akademickim w Amsterdamie (AMC). Obecny Kierownik jest aktywnym członkiem Europejskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej (ESPU) i wykładowcą na kursach z zakresu urologii dziecięcejw Polsce i Europie.

 

Sukcesy

 • Specjalnością Kliniki są operacje endoskopowe/laparoskopowe stosowane w leczeniu wad chorób układu moczo-płciowego: plastyka przejścia miedniczkowo-moczowodowego (wodonercze), częściowe lub całkowite usunięcie nerki, usunięcie żylaków powrózka nasiennego, leczenie odpływów pęcherzowo-moczowodowych, leczenie nietrzymania moczu, leczenie wad wrodzonych narządów płciowych.
 • W Klinice wykonano pierwszą w Polsce laparoskopową operację usunięcia nerki oraz laparoskopowe podwieszenie szyi pęcherza u dziecka.
 • Jako jeden z niewielu ośrodków oferujemy pacjentom ze złożonymi wadami badanie videourodynamiczne
 • Klinika Urologii ściśle współpracuje z Klinikami Nefrologii, Chirurgii, Endokrynologii, Neurochirurgii, Onkologii oraz Zakładami Genetyki i Radiologii w ramach zespołów wielodyscyplinarnych.
 • Od stycznia 2021 roku jesteśmy członkiem Europejskiej Sieci Referencyjnej (Eurpean Reference Network) chorób rzadkich układu moczowo-płciowego: https://eurogen-ern.eu

 

Prowadzone projekty:

Badania kliniczne:

 • Wybrane aspekty leczenie przeszkody podmiedniczkowej z zastosowaniem techniki laparoskopowej
 • Funkcja hormonalna i rozrodcza u pacjentów z wrodzonymi i nabytymi chorobami jąder
 • Czynniki ryzka rozwoju kamicy u dzieci

Badania podstawowe

 • Rola telocytów w układzie moczowym i ich funkcja w wadach zastoinowych i czynnościowych zaburzeniach górnych dróg moczowych u dzieci.

 

Kierunki rozwoju:

Personel Kliniki zaangażowany jest w tworzenie kolejnych wielodyscyplinarnych zespołów w ramach Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w celu zapewnienia kompleksowej opieki pacjentom ze złożonymi wadami wrodzonymi. Ścisła współpraca ze Szpitalami Akademickimi w Utrechcie i Amsterdamie oraz innymi ośrodkami w Polsce i za granicą umożliwia wymianę doświadczeń oraz wszechstronne doszkalanie zawodowe. Szczególne obszary zainteresowań to:

 • dalszy rozwój technik endoskopowych (videochirurgicznych) w urologii dziecięcej
 • zabiegi rekonstrukcyjne w obrębie układu moczo-płciowego
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń funkcji dolnych dróg moczowych (w tym nietrzymanie moczu)
 • udział w klinicznych badaniach wieloośrodkowych
 • kształcenie studentów i lekarzy oraz programy dokształcania dla specjalistów

 

Personel

Kierownik: prof. Rafał Chrzan,

Zespół lekarski: dr med. Barbara Dobrowolska-Glazar, dr med. Ireneusz Honkisz, dr med. Janusz Sulisławski, dr med. Michał Wolnicki.

 

Darowizny i 1% podatku dla Kliniki Urologii

Serdecznie prosimy Państwa o wsparcie naszej działalności. Darowizny dla Kliniki Urologii Dziecięcej mogą Państwo przekazywać na nasze konto: 39 1240 4533 1111 0010 8841 6169 (Bank PEKAO S.A.). Fundacja “O ZDROWIE DZIECKA”ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków.

Mogą nas Państwo także wesprzeć przekazując swój 1% podatku. W tym celu, w formularzu PIT wystarczy wpisać numer KRS Fundacji „O ZDROWIE DZIECKA” 0000 123 750, a w miejscu „Cel  szczegółowy 1%” prosimy wpisać: UROLOGIA.

W imieniu naszych pacjentów serdecznie dziękujemy Państwu za każde wsparcie.