Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Ośrodek Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie posiada:

  • Rejestrację w Europejskiej Grupie Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych od roku 2002, numer Ośrodka CIC507.

  • Certyfikat normy jakości ISO 9001:2008 od roku 2010.

  • Certyfikat międzynarodowej normy jakości dla ośrodków przeszczepiających komórki krwiotwórcze FACT-JACIE od roku 2017.

Kierownik Ośrodka:

dr hab. n. med. Jolanta Goździk
telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1737
e-mail: jgozdzik@usdk.pl

 

W skład Ośrodka Transplantacji wchodzą następujące jednostki:


Personel Ośrodka Transplantacji:

Dr hab. n. med. Jolanta Goździk – Kierownik
Dyplom lekarza uzyskała na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku 1992. Posiada specjalizacje z chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej. W latach 1993-2003 była adiunktem w Katedrze i Klinice Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego w Poznaniu. Od 2005 roku kieruje pracą zespołu Ośrodka Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Myślą przewodnia jej pracy jest zrobienie wszystkiego co możliwe, żeby procedura transplantacji krwiotwórczych była maksymalnie bezpieczna i skuteczna dla każdego pacjenta. Dlatego ukierunkowała swoja drogę zawodową na ciągłe dążenie do podnoszenia kwalifikacji zespołu i nieustanne rozwijanie jakości w procedurach transplantacyjnych. Po jej kierownictwem zespól Ośrodka Transplantacji uzyskał akredytacje Ministra Zdrowia i Europejskiej Grupy ds. Transplantacji Krwiotwórczych, które umożliwiają wykonywanie w Ośrodku każdego typu przeszczepień krwiotwórczych od dawców pozyskiwanych w kraju, a także zagranicą. Od 2013 roku Zespól Ośrodka Transplantacji pracuje wg zasad normy jakości ISO 9001:2015 (certyfikat wydany przez SGS United Kingdom Ltd) oraz od 2017 roku, wciąż jako jedyny w Polsce, Zespół Ośrodka Transplantacji posiada certyfikat The Joint Accreditation Committee ISCT-EBMT (JACIE) potwierdzający wypełnienie przez Ośrodek międzynarodowych standardów jakości dla przeszczepień krwiotwórczych. Od 2006 roku Doktor Jolanta Goździk współtworzy zarząd Fundacji Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. Ks. Józefa Tischnera, w którym jest odpowiedzialna za organizowanie opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi w formule domowego hospicjum dla dzieci. W życiu prywatnym jest żoną i matką. W wolnym czasie, od wiosny do jesieni wędruje po górach i pagórkach, zimą jeździ na nartach, także po tych trudniejszych szlakach, a aktywność na co dzień zapewniają jej dwa owczarki belgijskie.             

Dr n. med. Oktawiusz Wiecha
Specjalista pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej oraz transplantologii klinicznej. W Ośrodku Transplantacji USD w Krakowie pracuje od 2003 r. realizując zadania lekarza oddziału przeszczepowego oraz poradni transplantacyjnej w zakresie pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych, opieki nad dawcami i biorcami, a także koordynacji przeszczepień od dawców niespokrewnionych. Od 2009 roku odpowiada również za organizację systemu zarządzania jakością w Ośrodku, w tym działania związane z akredytacją JACIE, certyfikacją ISO oraz współpracą z jednostkami zewnętrznymi.

Dr n. med. Aleksandra Krasowska-Kwiecień

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (1995 r.). Ukończyła Podyplomowe Studium Medycyny Molekularnej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Postgraduate School of Molecular Medicine), 1998-2003 r., Warszawa. Od grudnia 2000 roku zatrudniona w Ośrodku Transplantacji USD w Krakowie. Od 2007 roku adiunkt w Katedrze Immunologii Klinicznej i Transplantologii Collegium Medicum UJ. Posiada specjalizację z pediatrii (2000 r., 2006 r.), hematologii (2011 r.), transplantologii klinicznej (2017 r.) oraz certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (2000 r.).

Zastępuje kierownika Ośrodka Transplantacji USD podczas jego nieobecności.

Dr n med. Agnieszka Dłużniewska

Dr n med. Katarzyna Smalisz

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizację z pediatrii uzyskała w 2014r, tytuł doktora nauk medycznych w 2020r. W trakcie specjalizacji z transplantologii klinicznej. W latach 2007-2022r. pracownik Kliniki Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii WUM, od 2022r. pracownik Oddziału Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych USD w Krakowie.


Historia

Idea powstania ośrodka transplantacji pojawiła się na początku lat dziewięćdziesiątych. Początkowo nie było określonej lokalizacji ośrodka w obrębie szpitala oraz funduszy na jego utworzenie. W połowie lat dziewięćdziesiątych szpital pozyskał do współpracy prof. dr hab. med. Wiesława W. Jędrzejczyka, który przedstawił koncepcje nadbudowy budynku kuchni szpitalnej i przeniesienie tam Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, a następnie przebudowy budynku dotychczas zajmowanego przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej na ośrodek przeszczepienia szpiku. W nowym budynku na parterze miał się mieścić Zakład Transplantologii z Bankiem Komórek Krwiotwórczych, a dwa piętra miały być przeznaczone na hospitalizację chorych w okresie około przeszczepowym (II piętro) oraz wymagających hospitalizacji w okresie po przeszczepieniu (I piętro). Na podstawie tej koncepcji przy przygotowany został projekt architektoniczny i rozpoczęta inwestycja.

W związku z objęciem w 1998 roku przez prof. Jędrzejczaka kierownictwa Kliniki Hematologii Akademii Medycznej w Warszawie, jego zadania w tworzeniu Ośrodka Transplantacji USD przejął prof. dr hab. med. Mariusz Z. Ratajczak. Powołano został Zakład Transplantologii, którego kierownikiem został prof. Ratajczak. Jednocześnie kontynuowana była inwestycja w zakresie części klinicznej ośrodka, przy dużym udziale dr n. med. Krystyny Kubiczek.

Cześć kliniczna ośrodka inaugurowała swoją działalność wykonując pierwszą wysokodawkowaną chemioterapię wspomaganą przeszczepieniem komórek krwiotwórczych w kwietniu 2002 roku.

W 2004 roku na zaproszenie prof. dr hab. n. med. Ratajczaka przybyła do ośrodka dr n. med. Jolanta Goździk, której Dyrekcja USD powierzyła zadanie uruchomienia w części klinicznej pełnego profilu przeszczepień. W 2006 r. prof. dr. Hab. n. med. Ratajczak zakończył współpracę z USD w Krakowie. Kierowanie Ośrodkiem Transplantacji USD powierzono dr n. med. Jolancie Goździk.

Ważne daty:

  • Ośrodek Transplantacji – certyfikat JACIE od 2017 r.
  • Ośrodek Transplantacji USD uzyskał akredytację Ministra Zdrowia na prowadzenie przeszczepień allogenicznych od dawcy rodzinnego (październik 2004 r.), akredytację Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Szpiku i Krwi (marzec 2005 r.) oraz akredytację Ministra Zdrowia na prowadzenie przeszczepień allogenicznych od dawców niespokrewnionych (styczeń 2007r).
  • Od stycznia 2010 roku Ośrodek posiada certyfikat jakości ISO 9001:2008 dla Programu Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych.
  • W lutym 2005 roku wykonano pierwsze przeszczepienie alogeniczne od dawcy rodzinnego, a we wrześniu 2007 r. pierwszą transplantację allogeniczną od dawcy niespokrewnionego.
  • Od 2009 roku Ośrodek Transplantacji współpracuje z polskimi i międzynarodowymi rejestrami dawców niespokrewnionych i wykonuje pobrania komórek krwiotwórczych od dawców niespokrewnionych do ich przeszczepienia w innych ośrodkach transplantacyjnych, także zagranicznych.