Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska

Oddział Rehabilitacji:
Telefon +48 12  33 39 571 (sekretariat oddziału)