Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska

Telefon: +48 12 33 39 571 (sekretariat)