Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska

Do Poradni Zaburzeń Rozwoju Dzieci przyjmowani są pacjenci do 3 roku życia.

Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1005

E’mail: rejestracja05@usdk.pl