Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Kontakt

Sekretariat:  +48 12 333 92 07, wew. 4207
E-mail:  sek_orto@usdk.pl

Dyżurka lekarska: +48 12 658 20 11, wew. 1381

Dyżurka pielęgniarska: +48 12 658 20 11, wew. 1310

Lokalizacja

Oddział znajduje się w Budynku B, na I piętrze.

Sekretariat znajduje się w Budynku B, na III piętrze.

Profil działalności

Oddział prowadzi kompleksowe leczenie:

 • wrodzonych i nabytych deformacji układu ruchu (np. skrócenia i zniekształcenia kończyn, zwichnięcia stawów biodrowych),
 • wrodzonych stóp końsko-szpotawych metodą Ponseti’ego (od 2002 roku),
 • wad, chorób i urazów kręgosłupa (leczenie rehabilitacyjne i operacyjne z trójwymiarową korekcją i  stabilizacją),
 • skolioz wczesnodziecięcych z użyciem tzw. instrumentarium “rosnącego”,
 • urazów układu kostno – stawowego,
 • urazów sportowych i ich następstw (staw kolanowy, skokowo-goleniowy), z uwzględnieniem artroskopowej rekonstrukcji wiezadeł, chrzastki stawowej, łąkotek stawu kolanowego, przeszczepów łąkotek i hodowanych autogennych chondrocytów,stanów zapalnych stawów i kości oraz ich następstw,
 • nowotworów łagodnych oraz złośliwych kości.
  Pacjenci ze złośliwymi guzami kości mają w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym możliwość przeprowadzenia pełnej diagnostyki, i leczenia onkologicznego (chemioterapii, radioterapii).
  Zespół Oddziału Ortopedyczno – Urazowego posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu tzw. miejscowych resekcji złośliwych nowotworów kości, z oszczędzeniem kończyny i rekonstrukcją biologiczną poresekcyjnego ubytku. Leczenie operacyjne nowotworów oszczędza naturalne stawy (resekcji podlega guz z odpowiednim marginesem tkanek miękkich, nie zaś cała kończyna),
 • chorych z różnymi postaciami artorogrypozy (wrodzone przykurcze stawów), z możliwością leczenia operacyjnego, rehabilitacji oraz zaopatrzenia w korekcyjne ortezy kończyn w ramach kontraktu z NFZ,
 • operacyjne leczenie chorych z wrodzoną łamliwością kości (osteogenesis imperfecta) z zastosowaniem prętów teleskopowych (“rosnących”).
 • wydłużenie kończyn z użyciem śródszpikowych prętów magnetyczych.

Informacje dla rodziców, pacjentów

Leczenie stacjonarne (operacyjne lub zachowawcze) w ramach Oddziału odbywa się na podstawie ustalenia terminu przyjęcia przez konsultującego specjalistę w naszej Poradni. Pacjenci po zakończeniu leczenia chirurgicznego w oddziale Ortopedii kontynuują leczenie w trybie ambulatoryjnym, w tym również leczenie rehabilitacyjne w ramach Zakładu Fizjoterapii i Oddziału Rehabilitacji naszego szpitala (konsultacje lekarskie w poradni, zabiegi fizjoterapeutyczne, kinezyterapia ).

Sukcesy

 • Jako pierwszy ośrodek w Polsce w latach 90-tych ubiegłego wieku promował i wykonywał miejscową resekcję złośliwych nowotworów kości, bez konieczności amputacji kończyny. Obecnie jeden z nielicznych ośrodków w Polsce i Europie rutynowo wykonujący tzw. biologiczne rekonstrukcje “masywnych” ubytków kości długich po resekcji złośliwych nowotworów z użyciem przeszczepów allogenicznycn kości (przeszczep z obcego organizmu), dając realną szansę na odbudowę naturalnej struktury kostnej. Oddział dysponuje również możliwością wszczepiania endoprotez onkologicznych zamawianych dla indywidualnych pacjentów.
 • Jedyny ośrodek w Polsce prowadzi kompleksowe leczenie chorych z artrogrypozą (pełny zakres leczenia operacyjnego, zaopatrzenia ortotycznego w wysokiej jakości ortezy korekcyjne i rehabilitacji) w ramach kontraktu z NFZ, począwszy od wieku noworodkowego do ukończenia 18 roku życia.
 • Pierwszy ośrodek w Polsce wprowadzający metodę Ignatio Ponseti’ego w korekcji stóp końsko-szpotawych. Obecnie ośrodek ma doskonałe efekty w leczeniu tego schorzenia, porównywalne z najlepszymi ośrodkami ortopedycznymi w świecie.
 • Wprowadzenie do operacyjnego leczenia kończyn dolnych u chorych z wrodzoną łamliwością kości tzw. prętów teleskopowych, “rosnących” wraz z pacjentem, co pozwala na uniknięcie wielu kolejnych operacji.
 • Jako jeden z kilku nielicznych ośrodków ortopedycznych w Polsce prowadzimy operacyjne leczenie skolioz wczesnodziecięcych z użyciem instrumentarium “rosnącego” pozwalającego na skorygowanie i zatrzymanie postępu zniekształcenia kręgosłupa a jednocześnie nie zakłócającego jego swobodnego wzrostu.
 • Wdrożenie zabiegów osteotomii okołopanewkowych miednicy metodą prof. Reinholda Ganz’a. Zabiegi te wykonywane są głównie u pacjentów z zaawansowaną dysplazją biodra, czyli najczęstszą wrodzoną wadą narządu ruchu.

Personel lekarski

Kierownik: dr med. Krzysztof Miklaszewski

Z-ca kierownika: dr hab. med. Bartłomiej Kowalczyk

Oddziałowa: mgr Iwona Zub

Zespół lekarski: dr med Krzysztof Miklaszewski, dr hab. med. Bartłomiej Kowalczyk,  dr med. Jarosław Feluś, lek. med. Stanisław Szklarczyk,  lek. med. Zygmunt Oleksik, lek. med. Jakub Danielak, lek. med. Maciej Szydłowski, lek. med Tomasz Polak, lek. med. Anna Buziewicz.

Rezydenci: lek. med. Anna Drzymała-Pinkard,  lek. med. Michał Rotuski, lek med. Łukasz Zbirek, lek. med. Weronika Madej, lek med. Igor Półtorak

Zdrowie naszych małych Pacjentów jest dla nas najważniejsze, dlatego prosimy Państwa o wsparcie naszej działalności. Wspólnymi siłami mamy możliwość stworzenia w naszym Szpitalu jeszcze lepszych warunków leczenia, wykorzystajmy tę szansę!

WSPOMÓC NAS MOŻNA ZA POŚREDNICTWEM FUNDACJI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE „O ZDROWIE DZIECKA”:

 • Przekazując darowizny finansowe na konto bankowe:
  Odbiorca: Fundacja „O Zdrowie Dziecka”, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków.
  Nr rachunku bankowego: 05 1240 4533 1111 0010 9176 5124.
 • Przekazując 1,5% podatku Fundacji „O Zdrowie Dziecka”:
  W formularzu PIT należy wpisać:
  W polu „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku…”: KRS: 0000 123 750.
  W polu cel szczegółowy: ORTOPEDIA.

Aby ułatwić Państwu rozliczenie podatkowe z przekazaniem 1,5% na rzecz Fundacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie ”O Zdrowie Dziecka” udostępniliśmy na stronie www.ozdrowiedziecka.org specjalny program do rozliczeń dostępny w wersji on-line, a dla osób, które wolą swoje PITy uzupełniać bez użycia programów proponujemy pakiet gotowych formularzy do edycji.

W imieniu własnym oraz naszych pacjentów serdecznie dziękujemy Państwu za każde wsparcie.