Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska

Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1532