Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska

Pracownia Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych

Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1414