Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska

Kontakt

 

Telefon: +48 12 658 20 11, wew. 1226
e-mail: rejestracja10@usdk.pl

 

 

Lokalizacja

 

 

Budynek CALD (poziom1) korytarz 4E

 

Profil

 

 

Poradnia Wad Rozwojowych Układu Nerwowego:

– obejmuje konsultacje neurologiczne, neurochirurgiczne, ortopedyczne, psychologiczne oraz urologiczne u dzieci z wrodzonymi wadami układu nerwowego, w szczególności rozszczepy kręgosłupa, wodogłowie i inne wady wrodzone.

– przeprowadza diagnostykę obrazowania prenatalnego w kierunku wad wrodzonych układu nerwowego i rokowań w takich przypadkach,

– konsultuje w zakresie stanu neurologicznego oraz wskazań do leczenia neurochirurgicznego oraz opieki po zabiegach neurochirurgicznych u dzieci z wrodzonymi wadami układu nerwowego.

– dysponuje możliwościami skierowania na badania specjalistyczne takie jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, EEG, badania elektrofizjologiczne (EPS).

– posiada swój pokój zabiegowy, gdzie wykonuje kontrole miejsc operacyjnych u dzieci oraz pobieranie materiału do badań bakteriologicznych i biochemicznych.

 

 

Informacje dla Rodziców i Pacjentów

 

 

Umawianie terminów wizyty w poradni: 12 6582011 wew.1226

Bezpośrednie umawianie terminów wizyt w poradni odbywa się w sekretariacie, pokój 4E-01
(proszę przygotować pesel i kod dostępu ze skierowania)

Należy posiadać skierowanie do Poradni Specjalistycznej Wad Rozwojowych Układu Nerwowego

 

 

 

Personel lekarski

 

 

Kierownik Poradni:

dr med. Olga Milczarek – specjalista w zakresie neurologii dzieci i dorosłych oraz specjalista w zakresie elektrofizjologii.

Konsultantami do spraw neurochirurgii są pracownicy Kliniki Neurochirurgii Dziecięcej.