Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Kontakt

Sekretariat

Telefon bezpośredni: +48 12 3339215
E-mail:  sekneuro@usdk.pl

Telefon na oddział: +48 12 6582011, wew 1658

Numer telefonu do Sekretariatu Poradni Neurochirurgicznej w sprawie rejestracji pacjenta (nie pierwszorazowego): +48 12 6582011, wew. 1226.

Lokalizacja

I piętro, budynek B.

Profil działalności

W Oddziale Neurochirurgii leczone są głównie dzieci z wadami wrodzonymi układu nerwowego – wodogłowiem, rozszczepami czaszki i kręgosłupa oraz pacjenci pediatryczni z nowotworami układu nerwowego, głównie guzami mózgu. To jedyna placówka w Polsce gdzie dziecko z chorobą nowotworową mózgu przebywa cały czas – od diagnostyki do zakończenia leczenia w tym operacji neurochirurgicznej. Opiekę pacjentom zapewnia wysokospecjalistyczny zespół  (neurochirurg, neurolog, neuropsycholog, fizjoterapeuta oraz wysokowykwalifikowany personel pielęgniarski).

Oddział zaopatrzony jest w najnowocześniejszy sprzęt wykorzystujący systemy stereotaktyczne, neuronawigację oraz neuromonitoring śródoperacyjny. Ścisła wielospecjalistyczna współpraca z wykorzystaniem wysokiej klasy aparatury pozwoliła na istotna poprawę wyników leczenia, zarówno pod względem radykalności onkologicznej jak i estetyki po rozległych operacjach guzów w zakresie twarzoczaszki i mózgu. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi standardem stały się operacje endoskopowe guzów przysadki, guzów wewnątrzkomorowych i głębokich krwiaków śródmózgowych.

W oddziale operuje się także pacjentów z chorobą zwyrodnieniową w szyjnym i lędźwiowym odcinku kręgosłupa, w tym z zastosowaniem implantów (stabilizacja międzywyrostkowa i przeznasadowa), a także guzy rdzenia kręgowego, kanału kręgowego i kręgosłupa. Ponadto, w ośrodku wykonuje się pełne spectrum operacji neurochirurgicznych, w tym z zakresu leczenia przeciwbólowego z zastosowaniem implantów kręgosłupowych.

Zespół Kliniki Neurochirurgii Dziecięcej to również Zespół Neuropsychologiczny.

Główne obszary leczenia i działalności:

 • Neuroonkologia: Guzy pierwotne, Guzy podstawy czaszki w tym zabiegi w wybudzeniu „ awake craniotomy”. Leczenie endoskopwe i mikrochirurgiczne z wykorzystaniem neuromonitoringu śródoperacyjnego (IONM)
 • Choroby naczyń mózgowych: Tętniaki i naczyniaki mózgu – leczenie operacyjne i wewnątrznaczyniowe
 • Wodogłowie – leczenie zastawkowe i endoskopowe
 • Urazy czaszkowo-mózgowe
 • Wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego oraz ich późne powikłania i następstawa
 • Leczenie dyskopatii szyjnej, piersiowej i lędźwiowej  .Choroby nowotworowe rdzenia i kanału kręgowego
 • Stabilizacje czaszkowo-kręgosłupowe
 • Neurochirurgia czynnościowa: operacyjne leczenie padaczki lekoopornej oraz spastyczności (z wykorzystaniem IONM)
 • Kraniostenozy i kraniosynostozy – różnicowanie wad, kwalifikacja do właściwego postępowania terapeutycznego
 • Wady rozwojowe mózgowia oraz kanału kręgowego – rozszczepy czaszki i rdzenia kręgowego, przepukliny oponowo – rdzeniowe, inne wady uwarunkowane genetycznie
 • Neuroonkologia – guzy mózgu pierwotne i wtórne, nowotwory rdzenia i kanału kręgowego, guzy podstawy czaszki
 • Wodogłowie wrodzone, pozapalne, pokrwotoczne, poguzowe, towarzyszące przepuklinie oponowo – rdzeniowej i innym wadą wrodzonym, następstwa wodogłowia. Chirurgia naczyniowa – tętniaki i naczyniaki inne wady rozwojowe naczyń mózgowych – kwalifikacja do leczenia operacyjnego.
 • Padaczka – kwalifikacja do leczenia operacyjnego padaczki lekoopornej, monitorowanie leczenia padaczki przy politerapii
 • Zespoły bólowe kręgosłupa – dyskopatia szyjna, piersiowa i lędźwiowa

Informacje dla rodziców, pacjentów

Numer telefonu do Sekretariatu Poradni Neurochirurgicznej w sprawie rejestracji pacjenta (nie pierwszorazowego): +48 12 6582011, wew. 1226.

Przed planowaną wizytą w szpitalu, należy dostarczyć książeczkę zdrowia dziecka oraz skierowanie.  O przyjęciu do szpitala decyduje lekarz. Jeżeli dziecko w przeszłości było hospitalizowane, niezbędne są karty informacyjne z tych pobytów. Koniecznością jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w godzinach od 10.00 do 20.00. Na oddziale może przebywać u jednego pacjenta tylko jedna osoba. Odwiedzający poniżej 14 roku życia mają wstęp jedynie za zgodą ordynatora oddziału. Transport ze szpitala po zabiegu operacyjnym zapewniają dziecku rodzice. Dzieci do operacji planowych muszą być zaszczepione przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Jeżeli dziecko nie było szczepione, przed operacją konieczne jest podanie dwóch dawek szczepionki w odstępie miesiąca. Operację można bezpiecznie wykonać po dwóch tygodniach od podania drugiej dawki. Szczegółowe zasady pobytu na oddziale oraz prawa i obowiązki pacjentów zawiera Regulamin Porządkowy Szpitala.

Sukcesy

 • rozpowszechnienie w Małopolsce leczenia przy pomocy pompy baklofenowej spastyczności u dzieci z porażeniem mózgowym
 • wypracowanie metodyki leczenia gwarantującą minimalne powikłania oraz wysoki stopień estetyki przy obrażeniach twarzoczaszki i wadach wrodzonych twarzoczaszki (kraniosynostozy pojedyncze i złożone)
 • wdrożenie operacji rdzenia kręgowego i korzeni rdzeniowych (selektywna rizotomia tylna SDR)
 • w oddziale prowadzono eksperymentalne leczenie dzieci z encefalopatią niedotlennieniowo-niedokrwienną z wykorzystaniem komórek macierzystych (MSC) co pozwoliło na wprowadzenia tej metody leczenia w innych ośrodkach
 • wszystkie operacje rdzenia kręgowego oraz ważnych struktur mózgowych prowadzone są pod kontrolą specjalistycznego neuromonitoringu

Personel lekarski

Kierownik: prof. Stanisław Kwiatkowski

Zastępca kierownika: dr med. Zdzisław Kawecki,

Zespół: prof. Stanisław Kwiatkowski, dr med. Zdzisław Kawecki, dr med. Olga Milczarek, dr  med. Laura Maryńczak, lek. med. Łukasz Klasa, lek. Magdalena Zgoda-Aleksandrowicz, lek. Maciej Jędrocha

dr n. med. Alicja Fąfara (fizjoterapeuta)

Zespół Kliniki Neurochirurgii Dziecięcej to również Zespół Neuropsychologiczny.