Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska

Telefon do poradni logopedycznej: +48 12 658 20 11 wew. 4426

E’mail: rejestracja02@usdk.pl

 

mgr Anna Kurpaska – psycholog, logopeda, specjalista neurologopeda (specjalizacja na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu).
Nr tel: 12 3339421
Nr tel. wewn. 4421