Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Telefon do poradni logopedycznej: +48 12 658 20 11 wew. 4426

E’mail: rejestracja02@usdk.pl

Na wizytę w poradni specjalistycznej można zarejestrować się w następujący sposób:

osobiście – w godzinach 7:45 – 14:00
lub telefonicznie
w godzinach od 9:00 do 14:00

mgr Anna Kurpaska – psycholog, logopeda, specjalista neurologopeda (specjalizacja na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu).
Nr tel: 12 3339421
Nr tel. wewn. 4421