Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Informacja dla Pacjentów Poradni Laryngologicznej

Uniwersyteckiego Szpitala dziecięcego w Krakowie

Nr tel: 12 658 20 11, wew. 1109

E’mail: rejestracja07@usdk.pl

  1. CZAS PRACY PORADNI LARYNGOLOGICZNEJ

Poradnia Laryngologiczna jest czynna w poniedziałki, środy i czwartki zgodnie

z harmonogramem przyjęć Lekarzy.

  1. REJESTRACJA DO PORADNI LARYNGOLOGICZNEJ
  1. REJESTRACJA PIERWSZORAZOWA Rejestracja na wizyty pierwszorazowe odbywa się w sposób ciągły od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00 pod numerem telefonu 12 658 20 11 wybierając tonowo wewn. 1415. Rezerwacji terminu można dokonać również osobiście lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego.Pacjentem Pierwszorazowym są:
  • Pacjenci zgłaszający się po raz pierwszy do Poradni,
  • Pacjenci, u których upłynął dwuletni okres od ostatniej wizyty w Poradni.

 

  1. WIZYTY KONTROLNE W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wyznaczenie terminu wizyty kontrolnej odbywa się z miesięcznym wyprzedzeniem od pierwszego dnia roboczego danego miesiąca na miesiąc następny ( np. wizyty lipcowe będą ustalane od początku czerwca). Rejestrować można się osobiście w Sekretariacie Poradni Laryngologicznej w godzinach 7:45 – 14:00 lub telefonicznie w godz. 9:00-14:00. Podczas rejestracji prosimy o podanie numeru dokumentacji szpitalnej ( sześcio- lub siedmiocyfrowy numer USD z książeczki zdrowia dziecka) lub numeru PESEL, co pozwoli na jednoznaczną identyfikację Pacjenta oraz aktualnego numeru telefonu do Rodzica/ Opiekuna.

    UWAGA! NOWY, BEZPOŚREDNI NUMER TELEFONU DO SEKRETARIATU 12 658 10 16

  2. BADANIA PRZESIEWOWE SŁUCHU U NOWORODKÓW W celu ustalenia terminu kontrolnego przesiewowego badania słuchu u noworodków prosimy o kontakt z nr 12 658 20 11 wybierając tonowo nr wewn. 1585, bądź z nr bezpośrednim 12 659 15 98, w godz. 8:00-14:00.
  3. SKIEROWANIA W TRYBIE PILNYM/ CITO Termin wizyty ustalany jest przez Lekarza podczas rozmowy z Rodzicem/ Opiekunem.

* Uprzejmie informujemy, iż nie ma możliwości wyznaczenia terminu zabiegu telefonicznie. Kwalifikacja do leczenia operacyjnego odbywa się podczas wizyty i badaniu lekarskim w tutejszej Poradni laryngologicznej.