Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Kontakt

P.o. Kierownika: dr med. Sebastian Góreczny, prof UJ

P.o. Oddziałowej: mgr Paulina Łypik

Sekretariat: +48 12 333 90 50, wew. 4344 lub 4050
E-mail:
kardiologia@usdk.pl

Sekretariat oddziału: +48 12 333 93 37
Sekretarka medyczna oddziału: +48 12 333 93 44
Stanowisko pielęgniarskie: +48 12 333 93 38, +48 12 333 93 39 lub +48 12 333 93 40

Lokalizacja

Oddział znajduje się w Budynku A (tzw. Okraglaku), na I piętrze.

Sekretariat znajduje się w Budynku B, na II piętrze.

Profil działalności

Klinika Kardiologii Dziecięcej USD jest referencyjnym Oddziałem w tej specjalności dla dzieci z wadami wrodzonymi, chorobami serca oraz zaburzeniami rytmu i przewodzenia z makroregionu Polski południowej tj. poza woj. małopolskim obejmującym chorych z woj. podkarpackiego i często świętokrzyskiego oraz opolskiego. Około 15-20 % leczonych kardiologicznie pacjentów w USD w Krakowie stanowią dzieci z problemami układu krążenia z całej Polski, z pozostałych województw.

W Klinice Kardiologii Dziecięcej w 2018 roku na 31 łóżkach hospitalizowanych było blisko 1000 dzieci z wadami i chorobami z czego ok. 200 noworodków przyjętych do diagnostyki i leczenia najbardziej złożonych wad wrodzonych serca przyjętych w pierwszych dobach życia, zaś w Poradni Kardiologicznej przyjętych zostało ponad 14 000 pacjentów.

Ścisła współpraca z Oddziałem Klinicznym Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, z Pracownią Echokardiografii Płodu w Centrum Medycznym Ujastek, z wieloma Oddziałami Neonatologii, pozwala bardzo wcześnie diagnozować dzieci z wadami serca oraz bezpiecznie prowadzić opiekę nad nimi i planować ich leczenie.

W Pracowni Hemodynamicznej  wykonywanych zostało w 2018 r. 450  zabiegów u dzieci z najbardziej złożonymi wadami wrodzonymi serca,  w tym ponad 70% to zabiegi interwencyjne (obecnie najczęściej u pacjentów z różnymi formami wad z czynnościowo pojedynczą komorą, jak np. zespół niedorozwoju lewego serca) oraz zabiegi elektrofizjologiczne, ablacji, implantacji rozruszników itp., zabiegi diagnostyczne wyjaśniające hemodynamikę i wizualizujące anatomię układu krążenia. W trakcie badania wykonywana jest pełna diagnostyka hemodynamiczna, angiokardiografia obrazująca zmiany w sercu i naczyniach oraz wykonywane są zabiegi interwencyjne w pełnym zakresie.

W trakcie cewnikowania serca zamykane są ubytki międzykomorowe przy pomocy zestawów Amplatzer-Muscular VSD Occluder lub Nit-Occlud® Lê VSD, ubytki przegrody międzyprzedsionkowej oraz przetrwałe przewody tętnicze. Zwężone lub hipoplastyczne tętnice płucne poszerzane są przy pomocy stentów, resztkowe i natywne zwężenia w aorcie poszerzane są przy użyciu stentów lub stentgraftów. Dysfunkcje zastawki płucnej są usuwane metodą przeznaczyniowej implantacji zastawki Melody. Nieprawidłowe połączenia aortalno płucne, anastomozy żylno-żylne, przetoki tętniczo żylne w płucach, występujące najczęściej u pacjentów z czynnościowo pojedynczą komorą po paliatywnym leczeniu operacyjnym metoda Fontana zamykane są przy pomocy coili naczyniowych lub zestawów Amplatzer Vascular Plug. W przypadku wysokiego ciśnienia w układzie Fontana pacjenci są kwalifikowani do poszerzenia fenestracji przy pomocy stentu oraz leczenia farmakologicznego.

Pacjenci wymagający dalszego leczenia operacyjnego kwalifikowani są do operacyjnego leczenia zmian resztkowych lub do zabiegów hybrydowych w współpracy z Zespołem Kliniki Kardiochirurgii.

Olbrzymie doświadczenie zespołu w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci z chorobami układu krążenia pozawala nam zaprosić zainteresowane osoby na kursy organizowane od 2019 roku; kurs echokardiografii w zakresie podstaw badania (prowadzący dr Z. Kordon i prof. A. Rudziński), podstawy interpretacji zapisów ekg u dzieci oraz podstawy diagnostyki zabrudzeń rytmu serca (prowadzący dr M. Pitak), a od września w współpracy z kardiologami Szpitala JPII na warsztaty omawiające diagnostykę, leczenie i powikłania u pacjentów z strukturalnymi wadami serca – od okresu życia płodowego do wieku dorosłego.

Informacje dla rodziców, pacjentów

W dniu przyjęcia na oddział prosimy zgłosić się przed godz. 9 do Poradni Kardiologicznej (budynek CALD, I piętro). Jeśli dziecko przyjmowane jest na planowany zabieg, należy zabrać ze sobą potwierdzenie grupy krwi.  Podczas pobytu w oddziale pacjentowi może towarzyszyć całodobowo jedna osoba dorosła. Wyjątkiem jest sala noworodkowa, w której odwiedziny są możliwe w godzinach od 13 do 16.

Pacjenci kardiologiczni wymagają zazwyczaj szczegółowej diagnostyki inwazyjnej, usunięcia zmian resztkowych pooperacyjnych, leczenia infekcji ogólnoustrojowych, przewlekłej terapii niewydolności serca. Wiąże się to często z długim (kilkutygodniowym) pobytem w Klinice Kardiologii Dziecięcej oraz ścisłej współpracy z Zespołem Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej. Stałe konsultacje kardiologiczno-kardiochirurgicznych dotyczących kwalifikacji pacjentów do leczenia operacyjnego, omawiania planu leczenia pacjentów ze złożonymi wadami serca odbywają się regularnie raz w tygodniu.

Dzięki ściślej współpracy Kliniki Kardiologii Dziecięcej USD z zespołem prof. Piotra Podolca i prof. Lidii Pająk, pacjenci po operacjach wrodzonych wad serca w wieku dziecięcym do dalszej obserwacji, diagnostyki i leczenia, płynnie obejmowani są opieką w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

Dorośli z wrodzoną wadą serca po leczeniu naprawczym, gdzie operacja usuwa wadę oraz po leczeniu paliatywnym, gdzie nie można odtworzyć prawidłowych warunków anatomicznych i prawidłowej hemodynamiki krążenia, stanowią coraz liczniejszą grupę pacjentów kardiologicznych. Większość tych pacjentów wymaga stałej opieki kardiologicznej przez całe życie.

Współpracujemy ściśle z Rodzicami Naszych Pacjentów – na rzecz Kliniki organizowane są koncerny, a także współpracujemy z licznymi Organizacjami Pożytku Publicznego, Fundacjami w zdobywaniu sprzętu dla Kliniki a także ułatwianiu Rodzicom i Dzieciom dostępu do najnowszej medycyny.

Sukcesy

 • Prowadzone są badania kliniczne umożliwiające leczenia Pacjentów zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną.
 • Dla poprawy opieki nad naszymi Pacjentami pozyskujemy wysokospecjalistyczny sprzęt do diagnostyki, leczenia i monitorowania dzieci z chorobami układu krążenia: kardiomonitory, pompy infuzyjne, echokardiografy, aparaty USG, skaner naczyń, pulsoksymetry, lampy do fototerapii.
 • Asystenci Kliniki Kardiologii Dziecięcej bardzo często są zapraszani do wygłoszenia wykładów na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach;
 • Klinika Kardiologii Dziecięcej szkoli lekarzy w ramach specjalizacji z pediatrii, kardiologii i kardiologii dziecięcej - kilkadziesiąt osób rocznie
 • Personel włacza się w organizację konferencji naukowych jak np. XVII Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w czerwcu 2018

Personel lekarski

P.o. Kierownika: dr hab. med. Sebastian Góreczny, prof UJ

P.o. Oddziałowej: mgr Paulina Łypik

Zespół: prof. dr hab. med. Andrzej Rudziński, dr hab. med. Sebastian Góreczny, prof. UJ,  dr n. med. Elżbieta Olczykowska-Siara, dr n. med. Beata Pietrucha, dr n. med. Beata Radzymińska-Chruściel, dr n. med. Maciej Pitak, lek. med. Marek Rączka, lek. med. Judyta Szeliga, Lek. med. Katarzyna Konarska-Bajda, lek. med. Aleksandra Dziewulska, lek. med. Natalia Nawara-Węgrzyn, lek. med. Aldona Leśko, lek. med. Maksym Lazu, lek. med. Rafał Winiarczyk, lek. med. Wojciech Sojka, lek. med. Katarzyna Peterschein, lek. med. Joanna Płonka.

Zdrowie naszych małych Pacjentów jest dla nas najważniejsze, dlatego prosimy Państwa o wsparcie naszej działalności. Wspólnymi siłami mamy możliwość stworzenia w naszym Szpitalu jeszcze lepszych warunków leczenia, wykorzystajmy tę szansę!

WSPOMÓC NAS MOŻNA ZA POŚREDNICTWEM FUNDACJI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE „O ZDROWIE DZIECKA”:

 • Przekazując darowizny finansowe na konto bankowe:
  Odbiorca: Fundacja „O Zdrowie Dziecka”, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków.
  Nr rachunku bankowego: 73 1240 4533 1111 0010 8841 6042.
   
 • Przekazując 1,5% podatku Fundacji „O Zdrowie Dziecka”:
  W formularzu PIT należy wpisać:
  W polu „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku…”: KRS: 0000 123 750.
  W polu cel szczegółowy: KARDIOLOGIA

Aby ułatwić Państwu rozliczenie podatkowe z przekazaniem 1,5% na rzecz Fundacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie ”O Zdrowie Dziecka” udostępniliśmy na stronie www.ozdrowiedziecka.org specjalny program do rozliczeń dostępny w wersji on-line, a dla osób, które wolą swoje PITy uzupełniać bez użycia programów proponujemy pakiet gotowych formularzy do edycji.

W imieniu własnym oraz naszych pacjentów serdecznie dziękujemy Państwu za każde wsparcie.