Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Oddział Kardiochirurgii i Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej

Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Mroczek, prof. UJ

P.o. Pielęgniarki Oddziałowej – specjalistki: mgr Wioletta Dyrcz

Telefon do sekretariatu:  +48 12 333 90 57
Faks do sekretariatu: +48 12 657 39 47

Telefony na oddział:

+48 12 658 20 11 wew. 1224 i 1253 (Dyżurka pielęgniarska) – II Piętro, Budynek B
+48 12 658 20 11 wew. 1635 (Dyżurka lekarska) – II Piętro, Bydynek B
+48 12 658 20 11 wew. 2040 – I Piętro, Budynek B

Lokalizacja

I i II piętro w budynku B

Profil działalności

Klinika/Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej to jedyny na południu Polski wysokospecjalistyczny ośrodek operujący w pełnym zakresie dzieci z wrodzonymi wadami serca. Specjalizuje się we wczesnych, noworodkowych korekcjach wad serca oraz wieloetapowym leczeniu serca jednokomorowego. W swym dorobku posiada największą w Polsce i jedną z większych w Europie grupę zoperowanych dzieci z zespołem niedorozwoju lewego serca, które udało się uratować. Rocznie wykonywanych jest ok. 450 operacji, w tym ok. 350 to operacje przeprowadzane w krążeniu pozaustrojowym. Zabiegi przeprowadzane są na nowoczesnej sali hybrydowej wyposażonej w zintegrowany angiograf pozwalający na wykonywanie zabiegów wewnątrznaczyniowych trakcie trwania operacji.

Jako ośrodek referencyjny Oddział obejmuje leczeniem specjalistycznym dzieci z makroregionu południowo-wschodniego. Korekcje najbardziej złożonych wad serca przeprowadzane są u dzieci z całej Polski. Poszerzana jest współpraca z ośrodkami prenatalnej diagnostyki kardiologicznej. Realizowany jest program operacji plastyki zastawki aortalnej z pełną rekonstrukcją lewego ujścia tętniczego oraz program operacji plastycznych zastawek przedsionkowo-komorowych. W najbliższych latach ośrodek nadal będzie się zajmował doskonaleniem technik operacyjnych złożonych wad serca, w tym wieloetapowego leczenia operacyjnego serca jednokomorowego, opracowywaniem skuteczniejszych metod mechanicznego wspomagania krążenia oraz będzie brał udział w programie izolacji komórek macierzystych z noworodkowego mięśnia sercowego.

Informacje dla rodziców i pacjentów

Lekarz kardiochirurg kwalifikuje chore dziecko do zabiegu operacyjnego. Czas przeprowadzenia zabiegu jest uzależniony od charakteru wady i stan pacjenta. Dziecko powinno pojawić się w szpitalu 1-3 dni przed zabiegiem operacyjnym.

Termin planowej operacji może zostać przesunięty z powodu konieczności wykonania bardzo pilnego innego zabiegu ratującego życie, często dotyczy to przyjmowanych noworodków.

Podczas pobytu dziecka na salach intensywnego nadzoru możliwe są tylko krótkie odwiedziny. Podczas całego pobytu na oddziale intensywnego nadzoru starsze dziecko będzie informowane, że jego najbliżsi pozostają w pobliżu oraz, że ich obecność przez cały czas nie jest możliwa. Po poprawie stanu ogólnego dziecka zostaje ono przeniesione na oddział kardiochirurgii. Cewniki  oraz linie bezpośredniego pomiaru ciśnień stosowane na sali intensywnego nadzoru przed przeniesieniem są usuwane.

W przypadku złożonych wad serca całkowity pobyt w szpitalu, bez żadnych komplikacji i przy bardzo dobrym procesie zdrowienia wynosi 10-14 dni, w przypadku prostych wad serca pobyt w szpitalu nie przekracza 4-7 dni.

Sukcesy

 • Zastosowanie po raz pierwszy Polsce sztucznej komory serca u dziecka
  z wrodzoną wadą serca oraz najdłuższym na świecie okresie wspomagania
  z wykorzystaniem jednej sztucznej komory typu Berlin Heart.
 • Pierwszy w Krakowie przeszczep serca u dziecka (we współpracy z ośrodkiem zabrzańskim).
 • Pierwsze na świecie wszczepienie zastawki biologicznej w pozycję aortalną u dziecka z wrodzoną wadą serca o typie pojedynczej komory.
 • Pierwsze w Polsce przezkomorowe zamknięcie ubytku przegrody międzykomorowej z wykorzystaniem zatyczki Amplatza.
 • Wdrożenie programu operacji plastycznych zastawek aortalnych u dzieci.
 • Wdrożenie w Krakowie programu wszczepiania sztucznych stymulatorów serca, w tym u noworodków.
 • Pomyślny przebieg leczenia wcześniaka z masa urodzeniową 1400g z całkowitym przełożeniem pni tętniczych i współistniejącymi ubytkami w przegrodzie międzykomorowej (najmniejszy wcześniak w Polsce z taką złożoną anomalią serca, u którego przeprowadzono udana korekcję anatomiczna wady).
 • Pomyślny przebieg operacji Norwooda u dziecka z zespołem niedorozwoju lewego serca i ciężarem ciała poniżej 1800 g.
 • Pierwsza w Polsce operacja zespolenia sp. Pottsa u dziecka z ciężkim samoistnym nadciśnieniem płucnym. (grudzień 2012)
 • W 2010 roku Klinika została uznana jako najlepsza w plebiscycie ośrodków kardiochirurgii dziecięcej i otrzymała Dyplom i Nagrodę tygodnika „Newsweek” za zajęcie I miejsca w Polsce.
 • W 2010 roku Klinika została uznana jako najlepsza w plebiscycie ośrodków kardiochirurgii dziecięcej i otrzymała Dyplom i Nagrodę tygodnika „Newsweek” za zajęcie I miejsca w Polsce.
 • W 2011 r. zespół został uhonorowany nagrodą im. Prof. Z. Religii za najlepszą pracę naukową dotyczącą zespołu niedorozwoju lewego serca.
 • W 2011 r. zespół Kliniki prof. J. Skalskiego został uhonorowany nagrodą im. Prof. Z. Religii za najlepszą pracę naukową dotyczącą zespołu niedorozwoju lewego serca.
 • W 2013 roku Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie wyróżniono pierwszą lokatą dla najlepszego ośrodka medycznego w kraju i „Złotym Skalpelem” przyznawanym przez Redakcję „Pulsu Medycyny” (powtórnie wyróżnienie „Złoty Skalpel” w 2016 r. oraz w 2017 r.)
 • W październiki 2014 roku wykonano hybrydowe wszczepienie zastawki Melody (TPVI) u najmniejszego dziecka na świecie (12 kg)
 • W 2014 roku uratowano dziecko wychłodzone do głębokiej hipotermii z temp. wewnętrzną 12,7 st – najniższą zanotowaną na świecie u pacjenta przywróconego do życia.
 • W 2015 roku Klinika otrzymała Nagrodę „Lider Ochrony Zdrowia”
 • W 2016 roku wszczepiono pompę wirową wspomagającą lewą komorę serca u dwóch najmłodszych pacjentów w kraju.
 • W sierpniu 2016 roku rozpoczęto program pilotażowy wszczepienia polimerowej, biodegradowalnej zastawki (Xeltis®) w pozycję płucną.
 • Od 2016 roku przeprowadza się w szerokim zakresie operacje plastyki zastawek przedsionkowo-komorowych i aortalnych z wykorzystaniem wszystkich współczesnych metod chirurgicznych.
 • Od 2017 roku klinika współorganizuje biegi charytatywne wraz z Krakowskim Klubem Biegacza „Dystans” – Bieg Marzanny, Bieg Niepodległości i Bieg Sylwestrowy.
 • 2017 – po raz drugi klinika wyróżniona złotym skalpelem przyznanym przez „Puls medycyny”.
 • Od 2018 roku wykonywana jest rutynowo operacja Nicaidoh.
 • Wprowadzono własne modyfikacje operacji Norwooda.
 • 2018 – prof. J. Skalski wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Stołecznego Miasta Krakowa.
 • 2021 – wydano podręcznik „Kardiochirurgia dziecięca”.
 • 2022 – przeprowadzono radykalne etapowe leczenie rozwarstwienia aorty u 11-letniego dziecka zakończone sukcesem (typ I DeBeckey).

Personel

Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Mroczek, prof. UJ

Zespół lekarski:

prof. dr hab. Janusz Skalski prof. dr  hab. Jacek Kołcz, dr hab., prof. UJ Tomasz Mroczek, lek. Mirosława Dudyńska, lek. Rafał Żurek, dr hab. Aleksandra Morka – kardiolog, dr Elżbieta Wójcik- kardiolog, lek. Jerzy Jarosz – anestezjolog, lek. Maria Garstka – anestezjolog, lek. Julita Sacharczuk, lek. Aleksander Szypulski, lek. Kamil Adamczyk, lek. Mateusz Mazurkiewicz, lek. Maciej Migoń, lek. Łukasz Drużbicki

Działalność charytatywna

 • Od 2009 roku Fundacja Schola Cordis Wspierania Kardiochirurgii Dziecięcej zorganizowała szereg charytatywnych koncertów na rzecz doposażenia Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie. W koncertach występowali znakomici artyści, m.in. muzycy Filharmoników Wieleńskich, orkiestra z Salzburga, znakomici soliści z Polski i różnych krajów. Łącznie odbyło się 11 koncertów.
 • Organizowane na szeroką skalę zbiórki pieniędzy dla kliniki pozwoliły na przygotowanie i otwarcie najnowocześniejszej w Europie a dedykowanej wyłącznie dla dzieci z wadami serca – sali operacyjnej hybrydowej z wizualizacją dwupłaszczyznową. Od trzech lat Klinika współorganizuje w Krakowie długodystansowe biegi charytatywne, z których dochód przeznaczany jest na zakupy sprzętu medycznego dla kliniki: Półmaratony Marzanny dla Małych Serc Biegi Niepodległości na Małych Serc, Biegi Sylwestrowe dla Małych Serc.
 • Pięciokrotnie współorganizowano charytatywne „Kolędy do Nieba”, z których dochód również był przeznaczony na wspomaganie Kliniki  w sprzęt medyczny (głównym organizatorem była Jolanta Janus).

Galeria