Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska

Zespół Transportowy z Karetką Noworodkową

Telefon: +48 12 658-20-11 wew. 1690