Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska

Kierownik: dr Grażyna Drabik
Tel.: +48 12 658 20 11 w. 13 03
E-mail: zakladpatologii@usdk.pl