Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska

Kontakt

Telefon na Oddział: +48 12 658 20 11 wewn. 1454 (dyżurka lekarska),

 

prof. Anna Pituch-Noworolska

+48 12 658 20 11 wewn. 1266

Mobile: 694 619 707

 

Telefon do Poradni: +48 12 658 20 11 wewn. 1484, 1182

Lokalizacja

Oddział znajduje się w budynku CALD na parterze.

Profil działalności

Oddział Immunologii przyjmuje miesięcznie około 200 pacjentów. Największą grupę stanowią dzieci u których prowadzone są kompleksowe badania układu odporności realizowane w Pracowni Diagnostycznej Zakładu Immunologii Klinicznej. Celem jest ustalenie rozpoznania niedoboru odporności lub jego wykluczenie. Najczęściej diagnozowane są: izolowany niedobór IgA, przejściowa hypogammaglobulinemia małych dzieci lub pospolity zmienny niedobór odporności. Badania diagnostyczne obejmują również rzadkie niedobory odporności. Ustalenie tła genetycznego za pomocą badań molekularnych realizowane są również w Zakładzie Immunologii Klinicznej.

U wszystkich pacjentów ze zdiagnozowanym niedoborem odporności Oddział Immunologii prowadzi diagnostykę schorzeń współistniejących i stanowiących najczęstsze powikłania tych niedoborów.

Ponadto na Oddziale ustala się sposób leczenia dzieci z zaburzeniami odporności komórkowej (zespół DiGeorge’a, stan po usunięciu grasicy) oraz zaburzeniami funkcji granulocytów (przewlekła choroba ziarniniakowa), z zaburzeniami apoptozy (autoimmunizacyjny zespół limfoproliferacyjny). Każdego miesiąca do badań zgłasza się około 50 pacjentów z tymi schorzeniami.

Dzieci ze wskazaniami do substytucji preparatami immunoglobulin stanowią grupę około 160 stałych pacjentów powracających na Oddział co miesiąc (substytucja dożylna) lub w ustalonych różnych odstępach czasu (substytucja podskórna). Rodzice pacjentów zakwalifikowanych do leczenia domowego są przeszkoleni przez personel oraz otrzymują określoną ilość preparatu immunoglobulin, pompę dozującą oraz pełne wyposażenie w drobny sprzęt medyczny i środki dezynfekcyjne konieczne do przeprowadzenia procedury. Obecnie większość pacjentów otrzymuje substytucję preparatami ludzkiej immunoglobuliny w formie podskórnej.

U pacjentów wymagających regularnej substytucji immunoglobulin stosowane są najnowsze osiągnięcia w tym zakresie – stosowanie podskórnie dużych objętości z uprzednim podaniem enzymu – hialuronidazy, techniki szybkiego podawania „z ręki” (bez pompy) oraz infuzje podskórne ze zmienną szybkością wpływu.

Trzecią grupę pacjentów stanowią noworodki lub bardzo małe niemowlęta z rozpoznaniem skojarzonego ciężkiego niedoboru odporności, u których jedynym sposobem uratowania życia jest przeszczepienie hematopoetycznych komórek macierzystych. Pobyt w izolatce w Oddziale Immunologii lub w Oddziale Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych jest konieczny dla ustalenia postępowania (profilaktyka antybiotykowa, przeciwgrzybicza, leczenie objawowe) i wykonania badań niezbędnych do poszukiwania dawcy komórek macierzystych. Czas pobytu zależy od stanu pacjenta. Izolatka służy również dzieciom, które wymagają leczenia infekcji, powikłań i chorób współistniejących z podstawowym defektem odporności.

Informacje dla rodziców, pacjentów

Dzieci ze skierowaniem od lekarza rodzinnego zgłaszają się w ustalonym terminie do Poradni Immunologicznej (telefon do rejestracji w Poradni: +48 12 658 20 11 wew. 1190). Kwalifikacja i termin przyjęcia do oddziału jest ustalany przez lekarza w Poradni Immunologicznej w czasie wstępnej wizyty. Dzieci zakwalifikowane do przyjęcia na oddział zgłaszają się do Poradni Immunologicznej o godz. 9.00, po śniadaniu (nie na czczo).

Sukcesy

  • Oddział prowadzi próby kliniczne dla produktów ludzkich immunoglobulin wprowadzanych za rynek.
  • Oddział stosuje najnowocześniejsze techniki podawania preparatów immunoglobulin
  • Personel oddziału biorą aktywny udział (wykłady, seminaria, warsztaty) w konferencjach poświęconych niedoborom odporności zarówno krajowych jak i międzynarodowych

Personel lekarski

Kierownik: prof. Anna Pituch-Noworolska (pediatra, immunolog kliniczny)

Zespół: dr med. Anna Szaflarska, (pediatra, immunolog kliniczny), lek med. Monika Mach-Tomalska (pediatra, immunolog kliniczny), lek med. Iwona Rywczak (pediatra w trakcie specjalizacji z immunologii klinicznej)

Darowizny finansowe i 1% podatku dla naszego Oddziału, Poradni i Pracowni Diagnostycznej

Serdecznie prosimy Państwa o wsparcie działalności naszego Oddziału, Poradni oraz Pracowni Diagnostycznej.

Darowizny mogą Państwo przekazywać na nasze konto: 50 1240 4533 1111 0010 9756 4332 (Bank PEKAO S.A.).
Fundacja “O ZDROWIE DZIECKA”ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków.

Mogą nas Państwo także wesprzeć przekazując swój 1% podatku. W tym celu, w formularzu PIT wystarczy wpisać numer KRS Fundacji „O ZDROWIE DZIECKA” 0000 123 750, a w miejscu „Cel  szczegółowy 1%” prosimy wpisać: IMMUNOLOGIA.

W imieniu naszych pacjentów serdecznie dziękujemy Państwu za każde wsparcie.