Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska

PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH (Rok założenia: 1985)

PORADNIA RZADKICH WRODZONYCH WAD METABOLIZMU

Kierownik: Prof. dr hab. med. Mirosław Bik-Multanowski, specjalista pediatrii, genetyki klinicznej, pediatrii metabolicznej i laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Zespół lekarski: Dr n. med. Bożena Didycz – specjalista pediatrii, Lek. med. Karolina Orchel-Szastak – specjalista pediatrii

Kontakt:

Tel. +4812-658-20-11 wew. 1236

E’mail: rejestracja05@usdk.pl

Kierownik: +4812-658-20-11 wew. 1296

Gabinet lekarski: +4812-658-20-11 wew. 1236

Gabinet dietetyka: +4812-658-20-11 wew. 1253


Poradnia Chorób Metabolicznych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Krakowie została powołana na mocy Rozporządzenia Rządu wraz z Pracownią Badań Przesiewowych w ramach Poradni Genetycznej, następnie jako Gabinet Fenyloketonurii przy Poradni Chorób Metabolicznych. Aktualnie wraz z Poradnią Rzadkich Wrodzonych Wad Metabolizmu obejmujemy diagnostyką oraz fachową i kompleksową opieką tzw. „pacjentów metabolicznych” w Polsce południowo-wschodniej (województwa podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie). Są to zarówno dzieci jak dorośli z Fenyloketonurią, a od 20l7 roku również pacjenci pediatryczni z innymi wrodzonymi chorobami metabolicznymi, które aktualnie są diagnozowane badaniem przesiewowym noworodków (w Polsce 29 rzadkich wrodzonych wad metabolizmu).

Świadczymy wielospecjalistyczną opiekę ambulatoryjną w zakresie rzadkich wrodzonych wad metabolizmu u dzieci (Rozporządzenie MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z dnia 25 stycznia 2016r.) dla pacjentów:

1. Z Fenyloketonurią Klasyczną E70.0 i Fenyloketonurią Nietypową E70.1

a) dla dzieci:

– opieka lekarza specjalisty z doświadczeniem leczenia rzadkich wrodzonych wad metabolizmu;

– opieka dietetyka z doświadczeniem leczenia rzadkich wrodzonych wad metabolizmu;

– opieka psychologa z doświadczeniem leczenia rzadkich wrodzonych wad metabolizmu;

b) dla dorosłych

– opieka lekarza specjalisty z doświadczeniem leczenia rzadkich wrodzonych wad metabolizmu (ciąż u kobiet z PKU);

– opieka dietetyka z doświadczeniem leczenia rzadkich wrodzonych wad metabolizmu;

2. Dla dzieci z wrodzonymi zaburzeniami przemian aminokwasowych

3. Dla dzieci z wrodzonymi zaburzeniami przemian kwasów tłuszczowych

4. Dla dzieci z wrodzonymi lizosomalnymi schorzeniami spichrzeniowymi

Przy współpracy z Oddziałem Pediatrii, Reumatologii i Chorób Środowiskowych prowadzone są programy terapeutyczne:

– leczenie substytucyjne choroby Gauchera i choroby Fabry’ego E75.2

– leczenie substytucyjne mukopolisacharydoz E76.0

– leczenie substytucyjne choroby Pompego E74.0

Programy lekowe NFZ:

– leczenie uzupełniające L-Karnityną w wybranych chorobach metabolicznych

Specyfika wrodzonych wad metabolizmu oraz znikome zainteresowanie tą dziedziną wiedzy medycznej w środowisku internistów sprawiają, że zmuszeni jesteśmy do kontynuowania leczenia naszych pacjentów z fenyloketonuria po osiągnięciu przez nich dojrzałości ograniczając się wyłącznie do problemów bezpośrednio związanych z chorobą lub jej odległych skutków. 

UWAGA:

Prosimy o zabranie na wizytę całości posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej choroby, która jest powodem zgłoszenia.

W przypadku upływu 2 lat od ostatniej wizyty w poradni, wymagane jest nowe skierowanie i ponowna rejestracja pierwszorazowa.