Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Szanowni Państwo, Ze względu na pandemię COVID-19 (koronawirus), dla pacjentów będących w stałym leczeniu ludzkim hormonem wzrostu lub diphereliną, lek będzie wydawany jednemu zdrowemu rodzicowi, który zgłosi się do Poradni Endokrynologicznej bez dziecka

Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Starzyk
Telefon do sekretariatu: +48 12 33 39 039

Faks do sekretariatu: +48 12 658 10 05

 

P.o. Pielęgniarki Oddziałowej – specjalistki: mgr Bernadetta Futoma

Telefony na oddział:
Dyżurka lekarska endokrynologii +48 12 33 39 218, 12 33 39 556
Dyżurka lekarska diabetologii +48 12 33 39 217
Pokój personelu pielęgniarskiego: +48 12 33 39 550

Profil działalności

Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży jest Oddziałem o trzecim, najwyższym stopniu referencyjności w tej specjalności i oferuje diagnostykę i leczenie pacjentów od urodzenia do 18 roku życia ze wszystkimi schorzeniami z zakresu endokrynologii i diabetologii m.in. niedoborem wzrostu, zaburzeniami dojrzewania płciowego, gospodarki wapniowo-fosforanowej, elektrolitowo-wodnej, a także funkcji tarczycy, nadnerczy oraz cukrzycą.

W Klinice Endokrynologii Dzieci i Młodzieży w 2019 roku hospitalizowanych było blisko 2233 dzieci, w tym 1310 pacjentów hospitalizowanych w ramach diagnostycznego pobytu jednodniowego, zaś w Poradniach Endokrynologicznej i Diabetologicznej udzielono 20 000 porad.

W stałej opiece Poradni Diabetologicznej pozostaje ponad 1000 dzieci z cukrzycą typu 1, z których 75% leczonych jest osobistymi pompami insulinowymi oraz korzysta z ciągłego monitorowania glikemii w płynie śródtkankowym.

W ramach programów lekowych finansowanych ze środków NFZ prowadzimy leczenie ludzkim rekombinowanym hormonem wzrostu u pacjentów z niedoborem hormonu wzrostu, niskorosłych dzieci urodzonych z masą ciała zbyt małą w stosunku do czasu trwania ciąży, dziewcząt z zespołem Turnera oraz pacjentów z zespołem Pradera-Williego, leczenie rekombinowanym IGF-1 u pacjentów z opornością na hormon wzrostu, a także leczenie długodziałającym analogiem GnRH u pacjentów z centralnym przedwczesnym dojrzewaniem płciowym.

Diagnozujemy i obejmujemy opieką dzieci z wrodzonymi zaburzeniami funkcji tarczycy i wrodzonym przerostem nadnerczy (ściśle współpracując z Pracownią Badań Przesiewowych i Błędów Metabolicznych).

Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży oferuje diagnostykę i leczenie pacjentów do końca 18 roku życia ze wszystkimi schorzeniami z zakresu endokrynologii i diabetologii. Prowadzimy leczenie somatotropinowej niedoczynności przysadki (terapia hormonem wzrostu) oraz centralnego przedwczesnego pokwitania (terapia diphereliną) finansowane ze środków NFZ. Diagnozujemy i obejmujemy opieką dzieci z wrodzonymi zaburzeniami funkcji tarczycy (ściśle współpracując z Pracownią Badań Przesiewowych i Błędów Metabolicznych). Jako jedyny w Małopolsce ośrodek wykonujemy biopsje tarczycy u dzieci.

Współpraca z Kliniką Endokrynologii i Kliniką Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie umożliwia sprawną kontynuację leczenia pacjentom po ukończeniu 18 roku życia.

Informacje dla Rodziców i Pacjentów

Przypominamy o wymaganym dostarczaniu na pierwszorazową wizytę w poradni kopii wyników badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, na podstawie których lekarz kierujący postawił wstępne rozpoznanie stanowiące przyczynę skierowania. Kopię ww. wyników badań prosimy przekazać lekarzowi w dniu pierwszorazowej wizyty w poradni. Poniżej znajduje się szczegółowa informacja na ten temat do pobrania w postaci pliku .pdf.

W dniu przyjęcia na oddział prosimy zgłosić się przed godz. 9.00 do Poradni Endokrynologicznej (budynek CALD, I piętro).

W dniu przyjęcia na jednodniowy pobyt diagnostyczny prosimy zgłosić się przed godz. 8 do Poradni Endokrynologicznej (budynek CALD, I piętro).

Do przyjęcia do planowego pobytu na oddziale należy przygotować książeczkę zdrowia dziecka a także dotychczasowe wyniki badań i ewentualne karty informacyjne z poprzednich pobytów szpitalnych. Niezbędna jest obecność opiekuna prawnego dziecka. Podczas pobytu w oddziale pacjentowi może towarzyszyć całodobowo jedna osoba dorosła.

Szczegółowe zasady pobytu w oddziale oraz prawa i obowiązki pacjentów zawiera Regulamin Porządkowy.

Lokalizacja

Nasz oddział znajduje się na II piętrze budynku rehabilitacji.

Sukcesy

• Wprowadzenie w kraju leczenia ludzkim hormonem wzrostu dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki
• Zainicjowanie, jako jedna z pierwszych w Polsce jednostek, przesiewu wrodzonej niedoczynności tarczycy
• Badania nad niedoborem jodu u dzieci w Polsce i powołanie Polskiej Komisji Kontroli Chorób z Niedoboru Jodu
• Opracowanie programów edukacyjnych dla dzieci z cukrzycą i ich rodzin oraz metodologii szkolenia edukatorów i pacjentów
• Wdrożenie nowoczesnych metod leczenia i monitorowania cukrzycy u dzieci, w tym intensywnej insulinoterapii przy zastosowaniu pomp insulinowych i ciągłego monitorowania glikemii w płynie śródtkankowym
• Pionierskie badania nad rozpoznaniem i leczeniem cukrzycy noworodkowej u dzieci
• Opracowanie i wdrożenie w Polsce standardów diagnostyki i leczenia encefalopatii typu Hashimoto
• Pionierskie w Europie leczenie tamoksyfenem niskiego wzrostu w zespole McCune-Albrighta oraz pierwsze w kraju jego zastosowanie u niskorosłych chłopców bez niedoboru hormonu wzrostu
• Przedstawienie etiopatogenezy zależnego od hCG przedwczesnego pokwitania u dziewcząt
• Propozycja etiopatogenezy zespołu hiperstymulacji jajników u noworodków
• Pionierskie w Europie prace nad etiologią i obrazem klinicznym wielohormonalnej niedoczynności przysadki spowodowanej mutacją genu PROP
• Stworzenie wiodącego od 2009 roku w kraju ośrodka edukacji podyplomowej lekarzy, pielęgniarek, dietetyczek oraz coroczna organizacja ogólnopolskich szkoleń pod patronatem PTEiDD
• Liczne nagrody za publikacje naukowe
• Klinika prowadzi szkolenie lekarzy w zakresie specjalizacji z endokrynologii i diabetologii dziecięcej, endokrynologii oraz diabetologii, a także staż z endokrynologii i diabetologii dziecięcej w ramach szkolenia specjalizacyjnego z pediatrii

Zespół lekarski

Klinika zatrudnia 13 specjalistów pediatrii i 1 specjalistę ginekologii, w tym 10 specjalistów endokrynologii, 2 specjalistów diabetologii.

Zdrowie naszych małych Pacjentów jest dla nas najważniejsze, dlatego prosimy Państwa o wsparcie naszej działalności. Wspólnymi siłami mamy możliwość stworzenia w naszym Szpitalu jeszcze lepszych warunków leczenia, wykorzystajmy tę szansę!

WSPOMÓC NAS MOŻNA ZA POŚREDNICTWEM FUNDACJI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE „O ZDROWIE DZIECKA”:

 • Przekazując darowizny finansowe na konto bankowe:
  Odbiorca: Fundacja „O Zdrowie Dziecka”, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków.
  Nr rachunku bankowego: 73 1240 4533 1111 0010 6171 7180.
   
 • Przekazując 1,5% podatku Fundacji „O Zdrowie Dziecka”:
  W formularzu PIT należy wpisać:
  W polu „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku…”: KRS: 0000 123 750.
  W polu cel szczegółowy: ENDOKRYNOLOGIA

Aby ułatwić Państwu rozliczenie podatkowe z przekazaniem 1,5% na rzecz Fundacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie ”O Zdrowie Dziecka” udostępniliśmy na stronie www.ozdrowiedziecka.org specjalny program do rozliczeń dostępny w wersji on-line, a dla osób, które wolą swoje PITy uzupełniać bez użycia programów proponujemy pakiet gotowych formularzy do edycji.

W imieniu własnym oraz naszych pacjentów serdecznie dziękujemy Państwu za każde wsparcie.