Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Kierownik: lek. med. Urszula Kucharska-Mendrala
Telefon do rejestracji: +48 12 658 20 11 wew. 1478 lub +48 12 657 37 08

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie informuje o braku w 2022 roku wystąpienia narażenia zdrowia ludzi oraz środowiska wynikającego ze stosowaniem w Pracowni Scyntygrafii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie izotopów promieniotwórczych Tc99m , I131  wg. art. 32c  ust.2 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe  (t. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1792).