Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Kierownik: dr n. med. Łukasz Wyrobek
Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1425, 1512 (Kierownik)

 • Gabinet Badań Tomograficznych (TK)
  Telefon: +48 12 33 39 265
 • Gabinet Badań Kontrastowych
  Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1360
 • Gabinet Ultrasonograficzny
  Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1701
 • Gabinet RTG
  Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1425
 • Gabinet Angiografii
  Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1473
 • Gabinet Rezonansu Magnetycznego (MR)
  Telefon: +48 12 333 95 90

Informujemy, że w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie pracuje już Gabinet Rezonansu Magnetycznego.

Informacja za rok 2022:
Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko.
Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie informuje o braku w 2021 roku wystąpienia narażenia zdrowia ludzi oraz środowiska wynikającego ze stosowaniem w:

– Pracowni Radiologii – aparatów rentgenowskich
– Bloku Operacyjnym – aparatów rentgenowskich

Poniżej znajduje się prezentacja multimedialna dla Pacjentów opowiadająca w ciekawy sposób o badaniu Rezonansem Magnetycznym (MRI) przygotowana przez zespół medyczny USDK i nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 znajdującego się w naszym szpitalu.

Informacja dla Pacjentów na temat Badania Tomografii Komputerowej (TK)

Pliki do pobrania prezentacja tomografia