Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy Chirurgii Onkologicznej

Kontakt w sytuacjach nagłych dot. chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne

Uprzejmie informujemy, że pod numerem telefonu +48 535 807 480 Uniwersytecki Szpital Uniwersytecki w Krakowie prowadzi całodobowy telefoniczny dyżur konsultacyjny w sytuacjach nagłych dotyczących chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne dla innych podmiotów leczniczych, w tym lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego. Dyżur prowadzony jest w ramach realizacji celu szczegółowego “Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023” pn. “Poprawa jakości życia osób chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne, zmniejszenie chorobowości poprzez objęcie opieką w specjalistycznych ośrodkach dedykowanych tej grupie chorych” w zakresie interwencji: “Powołanie i funkcjonowanie ośrodków leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych i objęcie pacjentów kompleksową opieką w tych ośrodkach”.