Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Dział Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych
Kierownik: Bożena Skowrońska
Telefon: +48 12 658 20 11 w. 1217 lub +48 12 658 39 79
Faks.: +48 12 658 39 79
E-mail: zp@usdk.pl

Bieżące zamówienia publiczne dostępne na BIP USDK:

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Pliki do pobrania 2023_BZP 00256242_03_P_14.09.2023