Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Pion ds. Operacyjnych

 

 

Kierownik: mgr Anna Ziółkowska
telefon „wewnętrzny”: 4410
telefon „zewnętrzny”: +48 123339410
E-mail: aziolkowska@usdk.pl