Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Pion Cyberbezpieczeństwa i Ochrony

Kierownik: mgr Michał Kural
telefon „wewnętrzny”: 4385
telefon „zewnętrzny”: +48 12 3339385
E-mail: mkural@usdk.pl

  • Dział Administracji i Bezpieczeństwa
  • Biuro Pełnomocnika Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa i Ochrony
  • Dział Informatyki