Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Kancelaria Dyrektora Naczelnego

Kierownik: mgr Agnieszka Drzystek
Pracownicy Kancelarii: Małgorzata Grzybowska, Małgorzata Steinhoff-Nowak

Telefon bezpośredni: +48 12 33 39 383
Kierownik Kancelarii +48 12 33 39 384

Faks: +48 12 658 10 81
E-mail: sekretariat@usdk.pl