Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Archiwum Dokumentacji Administracyjnej

 

Kierownik: Grażyna Haracz
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Archiwum Dokumentacji Administracyjnej
tel. 12 658-20-11 wew. 10 81
E-mail: grazyna.haracz@usdk.pl