Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

COVID-19 – Ważne informacje

Szanowni Państwo,

Przypominamy o obowiązujących zasadach:

  • na terenie Szpitala obowiązkowe jest noszenie maseczki zakrywającej usta i nos – dotyczy opiekuna i dziecka > 4 rż. (Rodzice powinni zabezpieczyć maseczki we własnym zakresie),
  • o częstej higienie rąk (mycie lub dezynfekcja)
  • o konieczności zachowania minimum 2 metrowej odległości od innych osób na korytarzach Szpitala,
  • w miarę możliwości, o unikaniu korzystania z wind,
  • na terenie Szpitala z dzieckiem powinien przebywać tylko jeden opiekun
  • opiekun musi być bezwzględnie zdrowy (dot. chorób infekcyjnych)
  • osoby zaszczepione przeciw COVID 19 prosimy o posiadanie dowodu szczepienia np. aplikacji MObywatel, wydruku z Internetowego Konta Pacjenta lub tzw. „paszportu covidowego”

Osoby udające się na wizyty w Poradni:

  • prosimy o bezwzględne stosowanie się do wyznaczonych terminów wizyt w Poraniach (dat i godzin)
  • jeżeli pacjent lub opiekun przebywają w izolacji lub na kwarantannie bezwzględnie powinni poinformować Poradnię, w której jest przewidziana wizyta PRZED PRZYJŚCIEM DO SZPITALA. Zostanie wyznaczony nowy termin lub wizyta zostanie przeprowadzona w procedurze „covidowej”
  • informacja o nałożonej izolacji lub kwarantannie będzie widoczna dla personelu szpitala w czasie rejestracji

Przyjęcia do Szpitala

1. Planowe przyjęcia:

O procedurze przyjęcia np. o konieczności wykonania wymazu w kierunku SARS CoV-2 RT PCR, pacjent i opiekun zostaną poinformowani przez personel Oddziału.

W przypadku konieczności wykonania wymazu w kierunku SARS CoV-2 przed hospitalizacją zostanie wyznaczony termin pobrania w Punkcie Pobrań USD.

2. Przyjęcia ostrodyżurowe:

Pacjent wraz z opiekunem zostają przyjęci do szpitala po pobraniu wymazu w kierunku SARS CoV-2 RT PCR (zwolnienia z wymazów – patrz niżej); do momentu uzyskania ujemnych wyników wymazów pozostają w sali izolacyjnej, której nie można opuszczać.

3. W przypadku przeniesienia dziecka z oddziałów intensywnych terapii, wymaz rodzicowi, który ma pozostać z dzieckiem na oddziale ogólnym pobiera się w Punkcie Pobrań według obowiązujących procedur (zwolnienia z wymazów -patrz niżej)

Zwolnieni z konieczności wykonywania wymazów w kierunku SARS CoV-2 są (dotyczy pacjentów i opiekunów):

a) ozdrowieńcy do 6 miesięcy od uzyskania dodatniego wyniku testu antygenowego lub PCR w kierunku SARS-CoV-2

b) osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID19 tj. 14 dni po dwóch dawkach dla preparatów firm Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca lub 14 dni po jednej dawce szczepionki firmy Janssen-Cilag (Johnson&Johnson)

Zasady odwiedzin na Oddziałach Intensywnych Terapii oraz pozostałych Oddziałach Zostały Państwu przekazane w osobnym komunikacie.

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

 

UWAGA:

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tekstem komunikatu Zespołu ds. Koordynacji Działań w Zakresie Zagrożenia Epidemią SARS-CoV-2; komunikat niniejszy dotyczy aktualizacji zasad odwiedzin w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym, które obowiązują od dnia 18 czerwca 2021 roku.

Plik PDF z tekstem komunikatu.